Otwórz konto Otwórz demo

Kanada - zmiana zatrudnienia: 66,8 tys. (oczekiwano: 8 tys.)

15:30 8 lutego 2019

Dane za styczeń.

Zmiana zatrudnienia: 66,8 tys.(oczekiwano: 8 tys.); poprzednio: 9,3 tys.

Zmiana zatrudnienia  na pełen etat: 30,9 tys.; poprzednio: -18,9 tys.

Zmiana zatrudnienia na niepełny etat: 36 tys.; poprzednio: 28,3 tys.

Stopa bezrobocia: 5,8% (oczekiwano: 5,7%); poprzednio: 6,8 tys.

Stopa partcypacji: 65,6% (oczekiwano: 65,4%); poprzednio: 65,4%

 

Bardzo dobre dane z Kanady, USDCAD spada w kierunku 1,3200.

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót