Kluczowe raporty spółek w tym tygodniu (22.02.2021)

13:43 22 lutego 2021

Dzisiaj na globalnych rynkach daje dostrzec się odejście od ryzyka. Wzrost rentowności w Stanach Zjednoczonych pozostaje kluczowym tematem dla rynków i z pewnością Powell będzie pytany o tę kwestię w trakcie przesłuchania przed Kongresem we wtorek lub środę. 

Z racji, że jesteśmy już bliżej zakończenia Q1 tego roku, niż końca poprzedniego kwartału to sezon wyników jest już niemal zakończony. Niemniej w tym tygodniu wyniki pokażą aż dwie spółki z Dow Jonesa, czyli Home Depot (wtorek) oraz Salesforce (czwartek). Oprócz tego ważny gracz na rynku kart graficznych, czyli Nvidia w środę. Rajd na rynku kryptowalut z pewnością przyczynił się do podbudowania wyników tej firmy. Oprócz tego działacze z branży samochodów elektrycznych - Nikola oraz Plug Power. To jednak nie koniec. Wyniki w czwartek przed sesją zaprezentuje Moderna, choć raczej nie poznamy wpływu zysku ze szczepionek na wyniki. Oprócz tego sporo spółek z branży detalicznej. 

Kluczowe spółki z Wall Street, które opublikują w tym tygodniu wyniki. Źródło: Bloomberg, XTB

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót