Kolejne giełdy kryptowalut zawieszają możliwość handlu Ripple

15:23 30 grudnia 2020

Bittrex kolejną giełdą, która zerwała więzi z XRP

Ripple testuje główne wsparcie na poziomie 0,20 USD

Giełdy kryptowalut oraz inne firmy związane z branżą nadal usuwają lub zawieszają handel XRP z powodu komplikacji prawnych związanych z pozwem złożonym przez amerykański organu nadzoru finansowego przeciwko Ripple. Początkowo tylko małe giełdy zdecydowały się zakończyć relację z tokenem XRP, jednak ostatnio dołączyły do ​​nich główni gracze, tacy jak Coinbase, które również planuje pierwszą ofertę publiczną (IPO) w USA. Platforma płatności cyfrowych Wirex, która zapewnia również karty debetowe i kredytowe w kryptowalutach, potwierdziła, że ​​wykluczy XRP ze swojej premiery w USA. Bitcoin Swiss poinformował również swoich klientów, że handel XRP zostanie tymczasowo zawieszony. Jedną z najbardziej znanych firm, które dołączyły do ​​tej grupy, jest Bittrex, który jest znany z tego, iż umożliwia dostęp do prawie wszystkich walut cyfrowych. „Bittrex usunie rynki XRP w piątek 15 stycznia 2021 r. o godzinie 16:00 czasu pacyficznego” - odnotowała giełda. „Do odwołania klienci będą nadal mieć dostęp do swojego portfela XRP w Bittrex po usunięciu rynków”. Inne znaczące giełdy, takie jak Binance i Huobi, nadal zezwalają na handel XRP, jednak nie można wykluczyć, że obie firmy również pójdą w ślady Bittrex, co może niekorzystnie wpłynąć na cenę Ripple.

Kapitalizacja rynkowa Ripple spadła o 66% od czasu złożenia pozwu przez SEC w dniu 22 grudnia. Cena XRP oscyluje wokół poziomu 0,20 USD po masowej wyprzedaży do której doszło we wtorek, kiedy to cena spadła do poziomu 0,17 USD. Token musi przebić się powyżej 0,30 USD, aby złagodzić obecną presję niedźwiedzi. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót