Komentarz giełdowy: Ciąg dalszy niezdecydowania na rynku akcji

17:58 13 stycznia 2021

Dzisiejsza sesja na światowym rynku akcji nie przynosi większej zmienności. W ubiegłym tygodniu mogliśmy obserwować kontynuację wzrostów na głównych parkietach, jednak po weekendzie doszło do wyhamowania ruchu i nieznacznej korekty. Dziś główne indeksy giełdowe poruszały się bez zdecydowanego kierunku, początek sesji przyniósł niewielkie spadki, które zostały jednak wymazane w dalszej części dnia. Ostatecznie niemiecki indeks giełdowy DAX zamknął się 0,16% wyżej, francuski CAC40 dodał 0,21%, a londyński FTSE 100 przecenił się 0,12%.

Gorzej radził sobie nasz WIG20, który znalazł się na na końcu europejskiej stawki. Indeks dwudziestu największych spółek na GPW przecenił się w środę dokładnie 1%. Wśród polskich blue chipów tylko 5 walorów zakończyło dzień na plusie, podczas gdy pozostałe zamknęły się pod kreską. Największe spadki obserwowaliśmy na akcjach CCC (-5,4%) i PKN Orlen (-3%), z kolei najlepiej poradziły sobie dziś walory PGNiG, gdzie wzrosty przekroczyły 3%.

Jeśli chodzi natomiast o rynek akcji w Stanach Zjednoczonych, po wczorajszej niewielkiej zmienności, dziś ruchy również nie zachwycają. Główne indeksy giełdowe rozpoczęły sesję w rejonach poziomów wczorajszego zamknięcia. Aktualnie najlepiej radzi sobie technologiczny Nasdaq, który rośnie ponad 0,5%. Z kolei S&P 500 dodaje 0,2%, a Dow Jones znajduje się 0,04% pod kreską. Pomimo, że w ostatnim czasie pojawiło się ryzyko polityczne w postaci ponownego impeachmentu Donalda Trumpa, nie wywołuje to większych emocji na rynku, ryzyko odwołania prezydenta USA ze stanowiska jest bowiem bliskie zeru. W najbliższym czasie pretekstem do wystąpienia nieco większej zmienności mogą być publikacje wyników spółek z Wall Street, pierwsze raporty za ostatni kwartał poznamy jeszcze w tym tygodniu.

Łukasz Stefanik
Analityk Rynków Finansowych XTB
lukasz.stefanik@xtb.com

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót