Komentarz giełdowy: Ciąg dalszy paniki na rynku akcji

18:46 25 lutego 2020

Przecena z jaką mamy obecnie do czynienia właściwie rozpoczęła się już pod koniec ubiegłego tygodnia. Niemniej spadki jakie obserwowaliśmy przed weekendem były jedynie niewielką korektą po wcześniejszych silnych wzrostach. Sytuacja zmieniła się jednak diametralnie wczoraj, kiedy światowy rynek akcji wpadł w panikę w związku z coraz większa liczbą ognisk koronawirusa poza granicami Chin. O ile władze chińskie ciągle informują o kolejnych wyleczonych osobach, tak lawinowy wzrost liczby zakażonych, a także przypadków śmiertelnych w Europie niepokoi inwestorów. 

Podczas wczorajszej sesji spadki na niektórych indeksach przekraczały nawet 5 procent, a dziś nie widać odważnych do kupna akcji. Sentyment wciąż pozostaje negatywny i niewykluczone są dalsze spadki. Sesja w Europie kończy się na sesyjnych minimach. Wczoraj kontrakt na niemiecki indeks giełdowy DAX wybił dołem poziom 13000 pkt, a dziś przecena jest kontynuowana i możemy obserwować zejście poniżej 12800 pkt. Tym samym doszło do pokonania kluczowych dołków z grudnia ubiegłego roku i stycznia 2020 r. Analiza techniczna wskazuje na kontynuację kierunku południowego. Kluczowa strefa wsparcia znajduje się dopiero w rejonach 12400 -12500 pkt, być może tam uaktywnią się kupujący.

Spadki nie ominęły też GPW, wczoraj na WIG20 doszło do wybicia bariery przy 2000 pkt., a dziś indeks największych spółek przecenił się kolejne 2,8%. Sytuacja wygląda fatalnie, tak niskich poziomów nie obserwowaliśmy od stycznia 2017 roku. Patrząc na wykres, wszystko przemawia za dalszymi spadkami. Aby myśleć o korekcie, kurs musiałby wrócić powyżej kluczowej strefy przy 2060 pkt. 

To kiedy zatrzyma się paniczna wyprzedaż, będzie zależało od wiadomości medialnych dotyczących koronawirusa. Jeżeli epidemia będzie się rozszerzać na kolejne kraje, nastroje pozostaną negatywne. Z kolei informacje o zahamowaniu szerzenia się wirusa i ewentualnej szczepionce, mogą doprowadzić do szybkiego odreagowania. 

Łukasz Stefanik
Analityk Rynków Finansowych XTB
lukasz.stefanik@xtb.com

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót