Komentarz giełdowy – Covidowy Czarny Piątek

15:41 26 listopada 2021

Black Friday, czy mówiąc po polsku Czarny Piątek to amerykańskie święto konsumpcjonizmu, które polega na ogromnych przecenach w sklepach dzień po Święcie Dziękczynienia. Skala sprzedaży w ten dzień odzwierciedla prawdziwą siłę konsumentów, w szczególności przed świątecznym maratonem zakupowym. Święto to przyjęło się również w innych rejonach na świecie, ale dzisiaj niestety musimy stwierdzić, że największe przeceny widać dzisiaj przede wszystkim na rynkach finansowych, co jest związane z kolejnymi silnymi obawami przed koronawirusem.

Dzisiaj na rynki spłynęły informacje o nowym szczepie koronawirusa, który mógł powstać w Republice Południowej Afryki. Nowy wariant koronawirusa ma rozprzestrzeniać się jeszcze szybciej niż poprzednie oraz ma być odporny na obecne terapie oraz szczepionki. Jeśli jest tak faktycznie, to można oczekiwać, że bardzo szybko dojdzie do wprowadzenia różnego rodzaju restrykcji na całym świecie, aby przyhamować jeszcze mocniejszy wzrost przypadków. Okazuje się, że nawet pomimo szczepień, przypadki koronawirusa rosną w bardzo szybkim tempie, co skłoniło już niektóre gospodarki do wprowadzenia lockdownu. W takim wypadku jest niemal pewne, że kolejne restrykcje zostaną szybko wprowadzone. Restrykcje oznaczają ograniczenia aktywności gospodarczej, mobilności, zawieszenia wielu sektorów gospodarki. Wiemy z poprzednich przypadków, że fale koronawirusa oraz różne znaczące warianty prowadziły do wyraźnych ruchów na rynku. Teraz nie jest inaczej. Spadki w Europie nierzadko przekraczają 2%, a sięgają nawet ponad 4%. Skrócona sesja w USA rozpoczyna się mieszanie. Z jednej strony 3% spadki na Russell 2000, a z drugiej ograniczone spadki na S&P 500 czy Nasdaq to efekt wygranych spółek pandemii, czyli przede wszystkich spółek związanych z dostawą jedzenia, oprogramowaniem do pracy zdalnej czy spółek medycznych.

Jednak należy też pamiętać o tym, że obawy związane z poprzednimi falami oraz wariantami kończyły się bardzo szybko. Jeśli ten wariant nie będzie się różnił dużo od poprzednich i nie przyniesie bardziej drastycznych działań, to można oczekiwać, że za 15-30 dni sytuacja powinna powrócić do normy. Co więcej, dołek może służyć inwestorom do ponownych zakupów przed nadchodzącym potencjalnym Rajdem Św. Mikołaja na rynkach finansowych

Michał Stajniak

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB

michal.stajniak@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót