Komentarz giełdowy – Czy możemy mówić już o drugiej korekcie?

17:12 21 września 2020

Dzisiejsza sesja raczej nie będzie się zbyt dobrze kojarzyć inwestorom giełdowym. Spadki mają miejsce na niemal wszystkich rynkach. Wśród kluczowych indeksów giełdowych na świecie wyjątkami były jedynie główne indeksy z Filip i Wietnamu. Wszędzie indziej obserwowaliśmy naprawdę głęboką korektę. Czy można już mówić o powtórce z marca? Czy obecne spadki wyglądają jeszcze na umiarkowane przy marcowej wyprzedaży.

Wszystko zależy od perspektywy z której patrzymy. Patrząc na S&P 500 trudno mówić o zmianie trendu. Spadki od szczytu wynoszą ok. 10% i nawet nominalnie nie stanowią 1/3 tego, co obserwowaliśmy w marcu. Z drugiej strony patrząc na technologiczny Nasdaq, tam korekta wygląda zupełnie inaczej. W lutym oraz w marcu korekta sięgnęła ponad 30%, co przekładało się na 3400 punktów! Aktualnie korekta wynosi ponad 1800 punktów, co stanowi obecnie mniej niż 15%. Niemniej jest to już naprawdę sporo. Dzisiaj w ślad za amerykańskim indeksami obserwowaliśmy również potężne cofnięcie w Europie. Dzisiaj nietrudno było znaleźć indeksy, które traciły ponad 2, 3, czy nawet 4%, jak było to w przypadku niemieckiego DAXa. Wracając jeszcze do Wall Street, bardzo blisko znajdujemy się poziomu 10000 punktów na technologicznych Nasdaqu.

Europa przyłącza się do korekty w związku ze znacznym przyrostem nowych przypadków koronawirusa, który wywołuje obawy o drugie zamknięcie gospodarek. Liczba wszystkich przypadków na świecie przekroczyła 31 mln, choć obecnie aktywnych jest ok. 7,5 mln. Liczba ta jednak stale rośnie. Obawy może wzbudzać również liczba zgonów wywołana koronawirusem, która prawdopodobnie w niedługim czasie przekroczy 1 mln. Tylko dzisiaj we Francji mamy ok. 10 tys. przypadków, natomiast w Wielkiej Brytanii niemal 5 mln.

Pod względem spółek warto dzisiaj zwrócić uwagę na akcje Nikola. Spółka działająca w branży samochodów elektrycznych traciła dzisiaj niemal 30% po informacji o rezygnacji dyrektora wykonawczego i jednocześnie założyciela spółki. Rezygnacja jest wywołana ostatnim raportem spółki badawczej, która wskazała, że Nikola jest zbudowana na kłamstwie i nie zalicza żadnego progresu pod względem technologicznym. Z kolei w Polsce na uwagę zasługuje Play, ze względu na zainteresowanie kupna dużego pakietu udziałów przez francuski podmiot. Akcje Playa zyskiwały nawet ponad 30% dzisiejszego dnia. Z drugiej strony mieliśmy ING Bank Śląski, który został oskarżony o pośrednictwo w procederze prania brudnych pieniędzy.

Na godzinę 18:00 Nasdaq traci nieco powyżej 1%, S&P 500 traci prawie 2%, a DJIA zniżkuje o 2,74%. DAX na zamknięciu stracił 4,37%, natomiast WIG20 spadł o 2,86%, meldując się poniżej 1700 punktów.

Michał Stajniak

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB

michal.stajniak@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót