Komentarz giełdowy: Dane dolewają oliwy do inflacyjnego ognia, Wall Street w odwrocie

16:29 29 września 2022

Dzisiejsza sesja nie przyniosła tak bardzo potrzebnej kontynuacji poprawy nastrojów, przeciwnie - indeksy kierują się na południe. W spadkach indeksom pomogły ponownie jastrzębie komentarze Fedu. Awersja do ryzyka wyczuwalna jest tym bardziej w obliczu jutrzejszego przemówienia Putina w sprawie bezprawnie anektowanych do Rosji terytoriów Ukrainy, do czego prawdopodobnie zdecydowanie będą musiały odnieść się Stany Zjednoczone. Eskalacja nuklearnego napięcia wydaje się dziś bardziej prawdopodobna niż w jakimkolwiek wcześniejszym momencie wojny, a wysoki poziom stresu nie sprzyja inwestorom. Amerykańskie indeksy spadają poniżej tegorocznych minimów i kierują się w stronę wycen sprzed pandemii. 

Sytuację ekonomiczną komentował dziś m.in. James bullard oraz Loretta J.Mester z Rezerwy Federalnej. Bullard wskazał, że stopy procentowe będą musiały pozostać na wysokich poziomach dłużej niż liczyły na to rynki. Spadku inflacji należy oczekiwać w 2023 roku jednak wciąż nie jest jasne jak duży będzie to spadek i czy wystarczająco duży by Fed nieco zwolnił. Ze strony Bullarda usłyszeliśmy też, że rynek pracy w USA pozostanie zdrowy nawet jeśli bezrobocie sięgnie 4,5%. Komentarz może być odbierany jako być bardzo jastrzębi ponieważ to właśnie pogorszenie rynku pracy przez  inwestorów uważane było jako jeden z kluczowych czynników wspierających pivot okazuje się jednak, że Fed może mieć znacznie wyższą tolerancję ryzyka niż życzyłoby sobie Wall Street.

Dodatkowo komentarze Bullarda wsparł kolejny, potężny spadek wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, który wskazał 193 tys. i okazał się być niższy o ponad 10% od prognoz na poziomie 215 tys. Do najniższego poziomu od 3 miesięcy spadły wnioski kontynuowane. Niski poziom  'claimsów' na poziomach z kwietnia tego roku (mimo znacznych podwyżek stóp) może ośmielić bankierów do dalszych podwyżek i wskazuje na wciąż znaczną ilość miejsca do zacieśniania. Z drugiej strony utrzymująca się w USA wciąż wysoka inflacja rodzi obawy o to, czy nie stała się ugruntowana; wskaźnik wydatków konsumpcyjnych PCE w II kw. uległ rewizji do 2,0%, po wzroście o 1,3% w poprzednim kwartale. Wówczas restrykcyjne działania Fedu okazałyby się dla atakowanej inflacją, zwalniającej gospodarki potężnym, dodatkowym obciążeniem. W Fed wciąż jednak przeważa narracja o mocnym rynku pracy, który być może umożliwi gospodarce 'miękkie lądowanie' mimo zdecydowanej polityk. 

DAX tracił dziś 1,63%, spadki wsparł odczyt galopującej inflacji w Niemczech; dzisiejszy odczyt CPI wskazał na 10% wzrost wobec 9,5% oczekiwanych i 7.9% poprzednio. Niemiecki rząd ma zapowiedzieć potężny pakiet przeciwdziałający wysokim cenom gazu, opiewający na blisko 200 mld EUR (prawie 5% PKB Niemiec). W kontekście tak dużej pomocy fiskalnej rządu, inflacja w Niemczech może okazać się tym bardziej trudna do opanowania. Rynek swapów wycenia dużą, 75 pb podwyżkę stóp EBC na posiedzeniu w październiku, z 84% prawdopodobieństwem. EBC zaczął podnosić stopy w prawdopodobnie najgorszym z możliwych momentów tj. w otoczeniu zwalniającej gospodarki i gigantycznych problemów z cenami energii na które wciąż nie ma szybkiej recepty. Prognozy szacują, że zużycie gazu w Niemczech powinno spaść zimą o 20% by obecne rezerwy surowca okazały się wystarczające. Debiutujące dziś na giełdzie Porsche ma za sobą relatywnie udaną sesję, jednak euforia ze startu notowań nie trwała długo, walory wymazały ostatecznie niemal 5% wzrosty. Na fali fatalnego sentymentu, WIG20 zakończył sesję niemal kaskadową wyprzedażą w czym pomogło indeksowi fatalne otwarcie Wall Street. WIG spadł dziś o 3.85%, poniżej psychologicznego wsparcia przy 1400 punktów.

Słabo radzą sobie dziś walory Apple, spółka traci prawie 5%. Słabo wygląda też Tesla, która pogłębia spadki mimo zaplanowanej jutro prezentacji przez Elona Muska rewolucyjnego, 'firmowego' robota TeslaBot. Relatywnie dobrze na tle spadającego rynku wygląda dziś Netflix, który utrzymuje wczorajsze blisko 10% wzrosty, spółka otrzymała korzystne rekomendacje analityków. Mimo geopolitycznych napięć walory firm z przemysłu obronnego nie radzą sobie dobrze, tracą akcje General Dynamics i Lockheed Martin. Indeks S&P500 zniżkuje ponad 2,1%. Jeszcze większą, blisko 2,8% wyprzedaż zalicza NASDAQ, który zbliża się do poziomów przy 11 100 pkt. Ponad 1.5% spada Dow Jones. Wzrost napięcia obserwujemy w Azji, gdzie Korea Północna wykonała udaną próbę wystrzelenia pocisku balistycznego Yonhap, tuż po tym jak wiceprezeydent USA, Kamala Harris zakończyła swoją wizytę w Korei Południowej. Koreańską próbę potwierdziło  japońskie dowództwo. Atmosfera w końcówce tygodnia wydaje się pogarszać i niewykluczone, że jutro podaż na indeksach będzie kontynuowana, w obliczu awersji do ryzyka przed weekendem. 

Eryk Szmyd Analityk rynków finansowych XTB

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót