Komentarz giełdowy – Globalna korekta coraz bardziej realna

15:26 23 lutego 2021

Wczorajsze spadki w dużej mierze na większości indeksów zostały ograniczone. Mogło to mieć związek z wczorajszą wypowiedzią szefowej EBC, Christine Lagarde. Dzisiaj początek dnia wydawał się przynieść odwilż. Szybko jednak indeksy powróciły do wcześniejszych spadków i dzisiaj obserwujemy w zasadzie największe spadki od początku tego miesiąca.

Christine Lagarde wskazała, że Europejski Bank Centralny będzie przyglądał się ostatniemu wzrostowi rentowności długoterminowych. Dało to pewne nadzieje inwestorów, że EBC może nasilić skupy aktywów i tym samym wypuścić na rynek jeszcze większą ilość gotówki. Nastroje w trakcie sesji azjatyckiej były lepsze i wydawało się, że DAX ma otwartą drogę do poziomu 14 tys. punktów. Stało się jednak inaczej i rozpoczęła się silna przecena większości aktywów. Przy tym wszystkim zyskiwał amerykański dolar, a rentowności powróciły do dalszych wzrostów. Warto również zauważyć spory odwrót na rynku kryptowalut. Od szczytu Bitcoin tracił już ponad 20%, co może zwiastować przynajmniej podobną korektę, jaka miała miejsce początkiem tego roku lub w gorszym przypadku totalną wyprzedaż. Co ciekawe przy tym wszystkim nie widzimy jakiegoś mocnego rajdu inwestorów w celu pozyskania gotówki. Właśnie w takich momentach obserwujemy silny wzrost cen obligacji. Skoro tego nie obserwujemy wciąż wydaje się, że możliwe jest rozgrywanie tzw. „zagrania reflacyjnego”. Dzisiaj oraz jutro odbywa się przesłuchanie szefa Fed, Jerome Powella przed Kongresem. Będzie on z pewnością przepytywany na temat wsparcia fiskalnego, działań banku centralnego w okresie zagrożenia inflacyjnego. Wobec tego jego dzisiejsze odpowiedzi mogą okazać się kluczowe dla indeksów. Jeśli będzie on unikał zapowiedzi restrykcyjnych działań wobec zagrożenia inflacyjnego, giełdy powinny zareagować pozytywnie. Z drugiej strony Fed pozostaje bez amunicji, co przy silnych oczekiwaniach rynku może okazać się bardziej kluczowe. Bez zapowiedzi dalszego wsparcia, inwestorzy mogą chcieć zrealizować zyski na rynkach.

Na ten moment obserwujemy bardzo silne cofnięcie w Europie oraz spore cofnięcie na kontraktach amerykańskich. Silnie traci przede wszystkim kontrakt na Nasdaq, który tracił nawet w okolicach 1,5%. Duże spadki mogą mieć miejsce na Tesli, co jest powiązane ze spadkami na rynku kryptowalut. Elon Musk pochwalił się w poprzednich dniach, że Tesla dokonała inwestycji w Bitcoina, co oczywiście nie jest dobrą informacją w momencie, kiedy sama kryptowaluta traci. Pogrom ma miejsce również na indeksie WIG20. Indeks po godzinie 15:00 traci ponad 2%. Odpowiedzialne spółki za wyprzedaż to KGHM, Allegro, Dino, PZU czy PKO. Z drugiej strony zyskują spółki paliwowe.

Michał Stajniak

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB

michal.stajniak@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót