Komentarz giełdowy: Inwestorzy pozycjonują się na koniec tygodnia

17:55 8 kwietnia 2022

Ostatnia w tym tygodniu sesja giełdowa na rynkach światowych powoli dobiega końca. Benchmarki ze Starego Kontynentu mimo chwilowych niepewności, zakończyły dzisiejsze notowania na wyższych poziomach. Jednocześnie czynniki ryzyka mogące wpływać na obraz rynków nie zmieniły się w tym tygodniu i wciąż straszą rynek. FED wciąż jest jastrzębi i zapowiada przyspieszoną redukcję bilansu, wojna na Ukrainie wciąż trwa, a I tura wyborów prezydenckich we Francji może zaskoczyć analityków, komplikując sytuację międzynarodową.

Obecny obraz rynku możemy porównać do wahadła, które w ostatnim czasie przechyliło się w kierunku niekorzystnym dla rynków. Jednak część inwestorów uważa, że skoro jest tak źle, to znaczy, że może być tylko lepiej i prognozuje wzrosty. Widzimy, że reakcja na czynniki ryzyka takie jak globalny kryzys dyplomatyczny, powrót wojennych nastrojów, kryzys w łańcuchach dostaw, pełnoskalowa wojna na Ukrainie oraz FED walczący z najwyższą od kilkudziesięciu lat inflacją pozostaje ograniczona. Paradoksalnie sytuacja ta może dać paliwa bykom, które od końca lutego starają się pokazywać siłę.

Największe amerykańskie banki wyhamowują dziś spadki, a rosnące notowania JP Morgan i Wells Fargo dają inwestorom nadzieję na zyski sektora finansowego w obliczu zacieśniania polityki monetarnej w USA. Sektor obronny kontynuuje wzrosty w obliczu wzrostu napięć, General Dynamics i Lockheed Martin zyskują i próbują zbliżyć się do rekordowych wycen. Rosną też akcje Aerojet Rocketdyne, które wraz z Lockheedem zaprezentowały w ostatnim czasie możliwości wyczekiwanego przez Pentagon hipersonicznego pocisku DARPA. Zyskują producenci ropy Chevron i Occidental Petroleum. Akcje w ostatnim czasie znalazły się w kręgu zainteresowania Berkshire Hathaway i wicedyrektora funduszu Charliego Mungera. Sektor technologiczny nie radzi sobie najlepiej, wyceny Tesli, Alphabet, Amazon i Adobe spadają. Tracą też akcje Twittera, które w ostatnim czasie zaliczyły rekordowy rajd. Do łask próbują wrócić walory Gamestop po ogłoszeniu podziału akcji. W zeszłym roku akcje spółki przyciągnęły wielu inwestorów detalicznych.

Metale szlachetne zyskują, złoto wybija się powyżej 1940 USD. Rajd zaliczyły z kolei ceny gazu ziemnego, w obliczu niesprzyjającej pogody w USA oraz nakładanych sankcji na Rosję. Na kontraktach terminowych gaz przebił szczyt cenowy z 2008 roku. Baryłka ropy notowana jest wciąż w okolicach 100 USD po tym jak USA uwolniło znaczące rezerwy zwiększając podaż surowca. 

Niemiecki DAX zyskał dziś ponad 1% mimo końcówki tygodnia, w której część inwestorów unika ryzyka i zamyka pozycje przed weekendem. Warszawski WIG20 zyskał 0,4%. Otwarcie za oceanem odbyło się w mieszanych nastrojach. Obecnie jednak przemysłowy Dow Jones zyskuje 0,67%. Relatywnie słabo radzi sobie sektor technologiczny, a indeks NASDAQ 100 zniżkuje o 0,7%.

Dział Analiz XTB

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót