Komentarz giełdowy – Koniec ważnego programu Fed

17:01 20 listopada 2020

Koniec tygodnia przynosi całkiem niezły dzień na większości parkietów, choć raczej mieszaną sytuację na Wall Street. Rynki wydają się być odporne na nowe informacje dotyczące szczepionek, natomiast w Stanach Zjednoczonych zakończenie pewnego programu ze strony Rezerwy Federalnej prowadzi do niepewności w przypadku dalszego pogorszenia się sytuacji gospodarczej. Czy ta informacja to początek korekty? Czy jednak większe staranie władz fiskalnych dotyczących faktycznych dopłat dla firm?

Na większości rynków obserwowaliśmy dzisiaj wzrosty. Rozpoczęło się od Azji, co przeszło na Europę, gdzie przed końcem sesji jedynie nieliczne indeksy notują straty. Ten tydzień zakończy się nieźle w przypadku niemieckiego DAXa, który znajduje się wciąż powyżej 13 tys. punktów, choć poniżej kluczowej strefy oporu przy poziomie 13250-13300 punktów. Widać, że inwestorzy byli oporni na nowe informacje dotyczące szczepionek. Wydaje się, dopóki nie rozpocznie się faktyczna dystrybucja, nie ma co liczyć na jakąś większą reakcję ze strony inwestorów na nowe wieści idące z frontu badań klinicznych. Z kolei w przypadku USA obecnie bardzo ważna wydaje się być kwestia końca programu tanich pożyczek, które dystrybuowane były przez Rezerwę Federalną. Sekretarz Skarbu USA, Steve Mnuchin w liście do szefa Rezerwy Federalnej, Jerome Powella wskazał, że pożyczki opiewające na kwotę 455 mld USD powinny być dostępne dla Kongresu, aby ten mógł użyć tej kwoty według własnych życzeń, prawdopodobnie na bezpośrednie dopłaty. Warto zauważyć, że zaufanie społeczne w stosunku do Fed jest większe niż w przypadku do władz federalnych, co może teoretycznie doprowadzić do pojawienia się niepewności wśród inwestorów oraz przedsiębiorców. Pomimo małego użycia programu Fed wskazał, że stanowił on zapewnienie dostępności środków dla biznesu, lokalnych agencji czy organizacji non-profit. Program pożyczek dystrybuowanych przez Fed zakończy się z końcem tego roku. Z drugiej strony rynek może też patrzyć z nadzieją (ponownie) na plany dotyczące pakietu wsparcia dla gospodarki. Lider mniejszości w Senacie z Demokratów oraz lider większości z Partii Republikańskiej wykazali chęć współpracy w najbliższym czasie i rozpoczęcie prac negocjacyjnych w sprawie pakietu. Obecnie na koniec dnia jedynie Nasdaq notuje wzrosty na amerykańskim rynku.

Dzisiaj polskie aktywa zachowywały się całkiem nieźle, pomimo wielu czynników ryzyka. Zyskiwał złoty oraz zyskiwały akcje polskich spółek. Po części może to być efekt lepszych danych dotyczących produkcji przemysłowej, która w październiku wzrosła o 1% r/r przy oczekiwaniu wzrosty na poziomie 0,5% r/r. Z drugiej strony koronawirus nie spowalnia. Pomimo małej ilości testów liczba przypadków dzień w dzień przekracza ponad 20 tys., natomiast liczba notowanych zgonów wynosi ponad 600.

Dzięki Allegro, CD Projekt, JSW czy KGHM indeks WIG20 był jednym z lepszych w Europie, zyskując na zakończeniu sesji ponad 1,6%. Indeks WIG20 zamknie się prawdopodobnie wyraźnie powyżej poziomu 1800 punktów.

 

Michał Stajniak

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB

michal.stajniak@xtb.pl

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót