Komentarz giełdowy: Mieszana sesja na rynku akcji

18:10 23 listopada 2020

Poniedziałkowa sesja na rynku akcji rozpoczęła się w dobrych nastrojach. Inwestorzy najwyraźniej liczą, że pojawienie się szczepionki na koronawirusa zdoła powstrzymać pandemię. Szczepionka na COVID od firmy Pfizer ma być dopuszczona do użytku w ciągu tygodnia w Wielkiej Brytanii (rząd wystąpił z wnioskiem do agencji ds. regulacji leków i produktów zdrowotnych), a jej dystrybucja ma się rozpocząć z początkiem grudnia. Niemniej pomimo dobrego startu dzisiejszej sesji, w drugiej połowie dnia obserwowaliśmy realizację zysków. Główne indeksy giełdowe w Europie zakończyły sesję mieszanie. Niemiecki DAX zamknął się 0,05% pod kreską, francuski CAC40 stracił 0,07%, a londyński FTSE100 zamknął się 0,31% niżej.

Z kolei WIG20 radził sobie dziś całkiem dobrze, zamknął się on 0,6% na plusie (choć w trakcie dnia był notowany znacznie wyżej). Wzrosty na indeksie 20 największych spółek były wspierane przez weekendowe decyzje rządu, zgodnie z ostatnimi doniesieniami - od 28 listopada sklepy w galeriach handlowych mają zostać otwarte. Przełożyło się to między innymi na silne wzrosty spółki CCC tuż po otwarciu sesji, niemniej do końca dnia większość ruchu w górę została wymazana. Ostatecznie świeca dzienna na WIG20 zakończyła się sporym górnym cieniem, co może sugerować korektę spadkową po ostatnich wzrostach.

Jeśli chodzi o sesję za oceanem, możemy obserwować dziś mieszane nastroje. Początek dnia przyniósł dalszy ruch w górę, który był wspierany przez lepsze PMI ze Stanów Zjednoczonych. Jednak w kolejnych godzinach doszło do cofnięcia. Powodem spadków mogą być doniesienia mówiące o tym, że administracja Trumpa planuje kolejne działania odwetowe wymierzone w Chiny. Ponadto USA mają panować utworzenie szerokiego frontu sojuszników, co miałoby na celu zminimalizowanie ewentualnego negatywnego wpływ potencjalnej odpowiedzi ze strony Pekinu. W momencie przygotowywania tego komentarza Dow Jones znajduje się 0,5% na plusie, S&P500 zyskuje jedynie 0,1%, a Nasdaq jest notowany 0,2% pod kreską.

 

Łukasz Stefanik

Analityk Rynków Finansowych XTB

lukasz.stefanik@xtb.com

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót