Komentarz giełdowy: Nvidia oraz Hern z Izby Reprezentantów podnoszą nastroje rynkowe

16:56 25 maja 2023

Tematem numer jeden dzisiejszej sesji była bez wątpienia Nvidia, której wyniki wyraźnie przebiły oczekiwania analityków. Wobec rajdu utrzymującego się dookoła sfery sztucznej inteligencji (AI), cały sektor spółek technologicznych odnotowuje dzisiaj wzrosty. Na czele stoi oczywiście wcześniej wspomniana Nvidia, której akcje od października 2022 roku zyskały astronomiczne 400% i w chwili obecnej wchodzi ona na 5 miejsce najwyżej wycenianych amerykańskich spółek giełdowych.

Temat limitu zadłużenia schodzi dzisiaj na dalszy plan, niemniej i w tej materii poznaliśmy dzisiaj kilka nowych wiadomości. Przewodniczący Izby Reprezentantów Kevin McCarthy zakomunikował, że negocjatorzy dokonali pewnego progresu w negocjacjach, niemniej wciąż jest sporo problemów w porozumieniu dotyczącym limitu zadłużenia. Na ten moment jedno jest pewne, nie wszystkie strony negocjacji będą szczęśliwe z finalnego kształtu porozumienia. McCarthy zapewnia jednak, że USA nie będą musiały ogłaszać technicznego bankructwa. Tuż przed zakończeniem sesji w Europie dużo bardziej pozytywnego tonu dostarczył Kevin Hern, członek Izby Reprezentantów z ramienia Republikanów, który oświadczył, że porozumienie może zostać osiągnięte do jutrzejszego popołudnia. Rynek papierów dłużnych na ten moment jednak bardziej skłania się w stronę awersji do ryzyka. Rentowności obligacji mocno zyskują, co kładzie dużą presję na amerykańskie papiery dłużne, które i tak tracą dzisiaj na fali możliwego obniżenia ratingu kredytowego USA z najwyższego AAA.

Nieco kojącego tonu dodają napływające dane makro z amerykańskiej gospodarki. Rewizja danych PKB zaskoczyła w górę, co szło w parze z mniejszą ilością wniosków o zasiłek dla bezrobotnych.

W Polsce inwestorzy skupili się przede wszystkim na raporcie kwartalnym PKN Orlen, który mimo rekordowego wydźwięku, wskazuje, że perspektywy spółki na drugą część roku malują się w nieco ciemniejszych kolorach. Rynek wycenia scenariusz recesji, która może poważnie uderzyć w popyt na ropę. W takiej sytuacji wyniki finansowe Orlenu prawdopodobnie nie wykażą się na nie bardzo wysoką odpornością. Raport za Q2 ma przynieść spory spadek przychodów oraz zysku operacyjnego, za co mają odpowiadać m.in.: spadek kursu ropy BRENT oraz mniejsze marże rafineryjne i petrochemiczne. 

Wall Street rozpoczęło dzisiejszą sesję wyraźnie wyżej, jednakowo część wzrostów została już zanegowana. Pod największą presją po raz kolejny znajdują się najmniejsze spółki, których benchmark Russell 2000 traci ponad 1%. Na rynkach w Europie nastroje wydają się relatywnie mieszane, niemniej i tutaj odczuwalna jest nasilająca się presja spadkowa. WIG20 traci tuż przed zakończeniem sesji 0,76%, a niemiecki DAX traci ponad 0,21%.

Mateusz Czyżkowski 
Analityk Rynków Finansowych XTB

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót