Komentarz giełdowy: W oczekiwaniu na minutes FOMC

18:44 13 października 2021

Podczas dzisiejszej sesji mogliśmy obserwować mieszane nastroje na europejskim rynku akcji. Podczas gdy niemiecki DAX rozpoczął handel od wzrostów i zamknął się 0,68% wyżej, tak włoski FTSE MIB stracił 0,12%,a hiszpański IBEX35 przecenił się 0,61%. Patrząc z kolei na GPW, dziś została przerwana ostatnia wzrostowa passa. Indeks WIG20 stracił w środę 0,83%, jednak w skali całego tygodnia wciąż pozostaje na plusie. Jeśli chodzi o poszczególne spółki, dziś najmocniej wśród blue chipów traciły akcje banków, spadki na Pekao i PKO BP sięgnęły 2%, a walory Santandera przeceniły się niemal 3%. Pod kreską znalazły się także takie spółki jak JSW, czy PKN Orlen, które korygują ostatnie silne wzrosty. Warto również wspomnieć o Allegro, gdzie kolejny dzień z rzędu obserwowaliśmy silne spadki, a to w związku z konkurencyjną ofertą Amazona, o której pisaliśmy podczas wczorajszej sesji.

Jeśli chodzi o sesję w USA, ta rozpoczęła się od nieznacznych wzrostów. Pozytywny sentyment można tłumaczyć solidnymi raportami spółek z Wall Street. Solidne raporty opublikowały takie instytucje jak BlackRock czy JP Morgan. W kolejnych godzinach obserwujemy jednak cofnięcie na głównych parkietach za oceanem, co może mieć związek z opublikowanymi dziś przed rozpoczęciem handlu danymi o inflacji za wrzesień. Inflacja CPI wyniosła 5,4% r/r przy oczekiwaniach na poziomie 5.3% r/r. Wskaźnik bazowy wypadł z kolei zgodnie z szacunkami rynkowymi. Niemniej utrzymanie się inflacji na wysokim poziomie wywiera presję na politykę Fed i przybliża w czasie jej normalizację. W momencie przygotowywania tego komentarza Dow Jones traci 0,35%, S&P500 wrócił w rejony poziomu odniesienia, podczas gdy Nasdaq ograniczył wzrosty do 0,15%. Warto wspomnieć, że dziś inwestorzy czekają jeszcze na publikację zapisków z ostatniego posiedzenia FOMC, co może mieć wpływ nie tylko na dolara, ale także na indeksy giełdowe.

Łukasz Stefanik
Analityk Rynków Finansowych
XTB
lukasz.stefanik@xtb.com

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót