Komentarz giełdowy: Wzrosty na rynku akcji pomimo rekordowej liczby zakażonych

18:02 10 lipca 2020

Dzisiejsza sesja rozpoczęła się w gorszych nastrojach, co miało związek z nowym rekordem w liczbie odnotowanych przypadków zarażeń koronawirusem na świecie. Główne indeksy w Europie rozpoczęły handel pod kreską, jednak nie trzeba było długo czekać aby ponownie pojawili się kupujący. Jak widać w ostatnim czasie panuje totalna znieczulica, a to że wczoraj na całym świecie przybyło ponad 230 tysięcy oraz to, że liczba osób hospitalizowanych w USA zbliża się do krytycznego poziomu, jakoś nie powoduje większej nerwowości wśród inwestorów. Rynki wybierają tylko te dobre informacje, przez co indeksy kontynuują wzrosty. Dziś taką pozytywnym doniesieniem był komunikat Gilead, spółka twierdzi, że jej lek na koronawirusa zmniejsza ryzyko śmierci u ciężko chorych pacjentów. 

Pomimo spadków na początku dnia, zdecydowana większość europejskich indeksów zdołała zakończyć sesję na plusie. Niemiecki indeks giełdowy DAX dodał 1,09%, francuski CAC zyskał 1,01%, a londyński FTSE zamknął się 0,78% wyżej. Na GPW również obserwowaliśmy dziś wyższe zamknięcie, pod koniec dnia indeks WIG20 odzyskał siły i ostatecznie zakończył wynikiem +0,3%. Wśród blue chipów największe wzrosty obserwowaliśmy na Dino Polska, gdzie ruch w górę wyniósł blisko 3%, z kolei najgorzej radziły sobie CD Projekt, PGE i KGHM.

Jeśli chodzi natomiast o inwestorów za oceanem, hossa trwa w najlepsze. Pomimo spadków, które obserwowaliśmy pod koniec wczorajszej sesji, a także ich pogłębienia na rynku kontaktów terminowych w godzinach nocnych, indeksy w USA znajdują się na plusie. Przed godziną 18:00 najlepiej radzi sobie Dow Jones, gdzie wzrosty wynoszą ponad 0,8%, z kolei S&P500 dodaje 0,4%, a Nasdaq znajduje się w rejonach poziomu wczorajszego zamknięcia, niemniej trzeba zauważyć, że w tym tygodniu kilkakrotnie wybił on nowe historyczne rekordy. Pytanie tylko jak długo rynki będą ignorować obecną sytuację, być może zbliżający się sezon publikacji wyników za drugi kwartał 2020 roku będzie pretekstem do wykonania korekty?

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót