Komentarz walutowy: Czy USDJPY pokona szczyty z 2015 roku?

11:04 11 kwietnia 2022

W ostatnim czasie temat wojny na Ukrainie zszedł nieco na drugi plan, a inwestorzy kierują swoją uwagę w stronę polityki Fed. Dolar amerykański pozostaje silny na początku nowego tygodnia, choć zmienność nie jest duża. W najbliższych dniach nastroje mogą być dyktowane przez wypowiedzi członków Fed. Wydaje się jednak, że oczekiwania dotyczące agresywniejszej polityki są już zdyskontowane. Aktualnie rynek spodziewa się podwyżki o 50 punktów bazowych na majowym posiedzeniu, a także redukcji bilansu w tempie wynoszącym łącznie 95 miliardów dolarów miesięcznie. Dlatego też dalszy kierunek na dolarze będzie zależał od tego, czy Fed faktycznie dowiezie zapowiadaną podwyżkę i zacznie redukować bilans, oraz jak będą kształtowały się oczekiwania dotyczące kolejnych miesięcy. 

Japoński jen nie radzi sobie najlepiej, co ma związek z gołębimi komentarzami Banku Japonii, a także rosnącymi rentownościami amerykańskich obligacji. Para walutowa USDJPY znalazła się po weekendzie powyżej poziomu 125,00 czyli na wysokości szczytów z 2015 roku. Ewentualne przekroczenie bariery 125,40 - 125,80 może otworzyć drogę do dalszych wzrostów. Z drugiej strony, warto zauważyć, że pod koniec marca notowania USDJPY dynamicznie wycofały się z okolic poziomu 125,00, dlatego należy zachować ostrożność i uważać na ewentualną korektę. 

Jesli chodzi z kolei o europejską walutę, nastroje mogą zależeć od wyników wyborów prezydenckich we Francji. Dane sondażowe z wczorajszego głosowania wskazują, że najlepszy wynik uzyskał Emmanuel Macron z wynikiem 28,1% głosów, a Marine Le Pen otrzymała 23,3% (druga tura będzie miała miejsce za dwa tygodnie). Inwestorzy czekają także na posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, które będzie miało miejsce już w ten czwartek. 

Patrząc na polskiego złotego, po weekendzie nasza krajowa waluta nie radzi sobie najlepiej. PLN traci w ujęciu do funta, dolara i euro, z kolei frank pozostaje rejonach poziomu piątkowego zamknięcia sesji. Przed godziną 11:00 za GBP trzeba zapłacić 5,5523 zł, EUR kosztuje 4,6483 zł, USD 4,2605 zł, a CHF 4,56 zł.

 

Łukasz Stefanik

Analityk Rynków Finansowych XTB

lukasz.stefanik@xtb.com

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót