Komentarz walutowy: EURUSD łapie zadyszkę

11:28 18 listopada 2022

Obecny tydzień nie przyniósł większych przetasowań na rynku walutowym, inwestorzy jakby czekały na trigger do wykonania ruchu. Jeśli chodzi o główną parę walutową, ta jest notowania znacznie wyżej w tym tygodniu. Jednak zmienność jest tutaj prawie żadna, porównując ją do zeszłotygodniowego rajdu w górę. Kurs EURUSD jest notowany dziś w rejonach poziomu 1,0360, czyli na wysokości kluczowej średnioterminowej strefy wsparcia/oporu. Jeżeli obecny tydzień zakończy się powyżej wspomnianego poziomu, po weekendzie będzie istniała szansa na rozszerzenie ruchu nawet w kierunku 1,0600. Niemniej na razie rynkowe byki złapały zadyszkę, przez co korekta spadkowa bądź konsolidacja na obecnych poziomach jest możliwa. Z kolei scenariusz zakładający większe spadki powinien zacząć się realizować jeśli doszło do wybicia w dół poziomu wsparcia przy 1,0270. Wtedy też niewykluczony byłby szybki powrót w rejony poziomu parytetu.

Dalszy kierunek na głównej parze walutowej będzie jednak zależał od tego co zrobi FED w grudniu, a raczej od tego jakie będą oczekiwania co do dalszych ruchów ze strony banku centralnego i kiedy dojdzie do zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych. Na razie ostatnie komentarze członków FEDu są raczej jastrzebie, co może stanowić problem dla dalszego umacniania euro względem dolara. Wczoraj Bullard powiedział, że stopa proc. nie jest wystarczająco restrykcyjna i że zakończenie zacieśnianie cyklu podwyżek może zakończyć się w przedziale 5-7%. Z drugiej storny wspomnieć trzeba także o EBC, tutaj ostatnio pojawiały się głosy mówiące o mniejszej podwyżce w grudniu. Jeszcze niedawno mówiło się o 75pb podwyżki, a ostatnie doniesienia sugerują, że ruch będzie mniejszy i wyniesie 50 pb. Jest więc sporo niewiadomych, a ostateczne decyzje banków centralnych mogą nadać na koniec roku. 

Jeśli chodzi o kalendarz na ostatnią sesję tego tygodnia, ten nie przedstawia się zbyt obficie. Po południu poznamy drugorzędne dane ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, a oprócz tego czekają nas wystąpienia członków EBC i FED. Patrząc na polskiego złotego, dziś o poranku możemy obserwować mieszane nastroje. Notowania EURPLN i USDPLN oscylują w rejonach poziomu odniesienia. Z kolei CHFPLN notowany jest nieznacznie wyżej, a GBPPLN rośnie 0,4%. Po godzinie 10:00 za dolara trzeba zapłacić 4,5360, za euro 4,7020 zł, za franka 4,7686 zł, za 5,450 zł. 

 

Łukasz Stefanik

Analityk Rynków Finansowych XTB

lukasz.stefanik@xtb.com

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót