Komentarz walutowy – jak nowy wariant wpłynie na waluty?

08:53 26 listopada 2021

Po spokojnym czwartku piątek na rynkach zaczął się od potężnych ruchów notowań. Wszystko za sprawą informacji o nowym wariancie COVID, który pojawił się w Afryce. Jak ta informacja wpłynie na kurs złotego?

Nowy wariant został potwierdzony w RPA i ma on być szybko rozprzestrzeniającą się mutacją. Wielka Brytania wstrzymała loty z sześciu afrykańskich krajów, a tamtejsze służby przekazują nieciekawy komunikaty. Przede wszystkim, wynika z nich, że wariant znacząco różni się od „oryginału” i przebycie choroby jak i szczepionka mogą nie dawać ochrony. Na razie nie wiemy wiele więcej, ale kontekst szczególnie w Europie nie jest ciekawy – przecież zaledwie dwa dni temu w Niemczech rozważano wprowadzenie pełnego lockdownu. Dlatego to właśnie kontrakty na niemiecki DAX tracą bardzo wyraźnie. Na rynek walut wpłynie to głównie przez potencjalne działania Fed. Kiedy pojawił się wariant Delta, wskazywałem, że… ucieszy to inwestorów, bo Fed zyska wymówkę do opóźnienia normalizacji polityki. Tak się niestety stało, co zresztą Powell otwarcie przyznał, mimo że realny wpływ Delty na amerykańską gospodarkę był niewielki. Czy teraz będzie podobnie? Ewidentnie jest takie ryzyko. Fed rozpoczął proces ograniczania dodruku, a po serii bardzo mocnych danych kilku przedstawicieli Komitetu zasygnalizowało jego przyspieszenie. Jednak jak wiemy, Powell wielokrotnie używał wielu argumentów aby odsunąć dyskusję o podwyżkach stóp i nowy wariant wydaje się prezentem podanym na tacy. To dlatego widzimy nieznaczne osłabienie dolara do euro, podczas gdy normalnie w sytuacjach wzrostu awersji do ryzyka jest dokładnie odwrotnie. Rosną także ceny złota, a spadki na kontraktach na Nasdaq są dużo mniejsze niż na innych indeksach. Rynek wychodzi z założenia, że Fed może dostać kolejną wymówkę.

Temat jest niewątpliwie rozwojowy, szczególnie, że dziś inwestorzy w USA wracają po Święcie Dziękczynienia, choć w niepełnym wymiarze. Złoty nieco traci, ale znacznie mniej niż niektóre inne waluty rynków wschodzących. O 8:50 euro kosztuje 4,6933 złotego, dolar 4,1750 złotego, frank 4,4923 złotego, zaś funt 5,5527 złotego.   

dr Przemysław Kwiecień CFA
Główny Ekonomista XTB
przemyslaw.kwiecien@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót