Komentarz walutowy: RPP goni inflację, podwyżka aż o 100 punktów bazowych!

09:49 7 kwietnia 2022

W ostatnich dniach temat wojny na Ukrainie zszedł nieco na drugi plan, a wczoraj inwestorzy skupili swoją uwagę na decyzji RPP w sprawie poziomu stóp procentowych, jak i na protokole z ostatniego posiedzenia FOMC. 

Jeśli chodzi o nasze polskie podwórko, wydarzeniem dnia była decyzja RPP, która mogła zaskoczyć niektórych ekonomistów. Większość spodziewała się bowiem podwyżki na poziomie 50 punktów bazowych, jednak biorąc pod uwagę inflację sięgającą niemal 11%, ruch ze strony Rady Polityki Pieniężnej nie powinien dziwić. Wczorajsza podwyżka o 100 punktów bazowych (z 3,5% do 4,5%) była najwyższą od 2000 roku i ponownie przełoży się na wyższe raty kredytowe.

Reakcja na polskim złotym była dynamiczna. Zaraz po publikacji decyzji, nasza krajowa waluta wyraźnie się umocniła. Para walutowa USDPLN ruszyła ponad 6 groszy w dół i przez chwilę znalazła się nawet poniżej poziomu 4,20 zł. Z kolei EURPLN zanurkował około 7 groszy i spadł poniżej 4,58 zł. Niestety, reakcja była bardzo krótkotrwała i do godziny 17:00, całe wypracowane umocnienie złotego zostało wymazane. 

Patrząc z kolei na rynek amerykański, inwestorzy wyczekiwali na zapiski z ostatniego posiedzenia Federalnego Komitetu do spraw Otwartego Rynku (FOMC), które poznaliśmy o godiznie 20:00. Jak wynika z protokołu, wielu członków Komitetu opowiadało się za 50 punktową podwyżką stóp procentowych. Potwierdziły się także oczekiwania dotyczące bilansu, który według urzędników powinien być zdecydowanie zredukowany. Oficjalne ogłoszenie tak zwanego QT według zapowiedzi prezesa Powella ma nastąpić na majowym posiedzeniu. W protokole możemy także wyczytać, że ponownie zwrócono uwagę na ryzyko utrzymania się podwyższonej inflacji, co jednak nikogo nie powinno dziwić.

Patrząc na aktualną sytuację na polskim złotym, możemy obserwować mieszane nastroje. Przed godziną 10:00 za dolara zapłacimy 4,2755 zł, za euro 4,6580 zł, za franka 4,5830 zł, a za funta 5,5970 zł. Z kolei główna para wlautowa - EURUSD ponownie atakuje wsparcie przy poziomie 1,09 USD. Ewentualne wybicie w dół, może doprowadzić do ataku na marcowe minima przy 1,0810.

Łukasz Stefanik

Analityk Rynków Finansowych XTB

lukasz.stefanik@xtb.com

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót