Komentarz walutowy – Stabilne dane z Europy

09:50 22 stycznia 2021

Europejskie gospodarki nadal muszą mierzyć się z serią ograniczeń. Jak na te okoliczności wstępne indeksy PMI z Europy i tak wypadły nieźle. Coraz bardziej rozgrzany jest za to amerykański rynek nieruchomości.

Przełom roku nie był specjalnie dobry dla europejskiej gospodarki. Co prawda udało się „rzutem na taśmę” znaleźć porozumienie ws. Brexitu, ale i tak wyjście Wielkiej Brytanii z UE wiąże się z komplikacjami. Jednak krótkoterminowo z Wielką Brytanią wiąże się większy problem, a mianowicie nowy wariant koronawirusa (rynek żył tym przez jakiś… dzień), który skutkuje tam silnym lockdownem i zachęca europejskie rządy do podobnej strategii (doczekania do zaszczepienia dużej części społeczeństwa). W tej sytuacji odczyty styczniowych PMI należy uznać za niezłe. We Francji wskaźnik usługowy spadł z 49,1 do 46,5 pkt., ale przemysłowy wzrósł z 51,1 do 51,5 pkt. W Niemczech obydwa wskaźniki spadły nieznacznie (do odpowiednio 46,8 i 57 pkt.). Co prawda wskaźniki PMI teoretycznie porównują sytuację z poprzednim miesiącem, ale widać też w innych danych, że przemysł trzyma się nieźle.

W USA wczorajsze dane zaskoczyły pozytywnie. Nowych bezrobotnych jest nadal bardzo dużo (choć minimalnie mniej od oczekiwań), ale rynek domów jest rozgrzany do czerwoności. Zarówno rozpoczęte budowy domów, jak i pozwolenia na budowę po raz kolejny okazały się dużo wyższe od oczekiwań, osiągając poziomy nie obserwowane od kilkunastu lat. Po chwilowym załamaniu wiosną boom w budownictwie jest efektem wypychania oszczędności z kont bankowych i innych względnie bezpiecznych aktywów przez Fed – proces, który obserwujemy także w Polsce. Paradoksalnie Fed w ten sposób może… ograniczyć inflację, która jest (w teorii) jego celem. W bazowym wskaźniku PCE ogromne znaczenie ma cena wynajmu nieruchomości, a jak wiadomo szybko rosnąca podaż to potencjalna presja na niższe renty.  

Wczorajsze posiedzenie EBC nie miało wpływu na rynek. Prezes powiedziała, że Bank monitoruje kurs euro, ale jest jasnym, że niewiele więcej może zrobić. Para EURUSD rośnie po raz kolejny i na moment obecny wydaje się, że jest to powrót do trendu wzrostowego. To przekłada się na kurs USDPLN, bo złoty w relacji do euro jest stabilny. O 9:45 euro kosztuje 4,5361 złotego, dolar 3,7238 złotego, frank 4,2101 złotego, zaś funt 5,0966 złotego.   

dr Przemysław Kwiecień CFA
Główny Ekonomista XTB
przemyslaw.kwiecien@xtb.pl

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót