Komentarz walutowy – zapowiada się gorący czwartek

10:13 6 grudnia 2018

Czwartek miał być zdominowany przez spotkanie OPEC, ewentualnie kumulację raportów makroekonomicznych z USA, które zostały przeniesione z dnia wczorajszego. Jednak sesja azjatycka upłynęła pod znakiem nowych tarć na linii USA-Chiny. Po optymizmie po szczycie G20 nie ma już śladu.

W poniedziałkowym komentarzu pisaliśmy, że jesteśmy sceptyczni, co do możliwości osiągniecia finalnego porozumienia pomiędzy USA a Chinami i weryfikacja rynkowego optymizmu nastąpiła bardzo szybko. Aresztowanie CFO Huawei w Kanadzie, córki założyciela chińskiego giganta w branży telekomunikacyjnej, wywołało nowe napięcie pomiędzy krajami.  Sprawa nie jest błaha – dotyka na całej linii konfliktu interesów pomiędzy mocarstwami, zarówno względem geopolitycznym (polityka wobec Iranu, którą USA chcą narzucić Chinom, te zaś chciałyby rozdawać karty w Azji), jak i pod względem ekonomicznym (USA oskarżają Chiny o kradzież myśli technologicznej). Naturalnie inwestorzy odbierają to, jako duże zagrożenie dla porozumienia handlowego i rynki reagują spadkami. Chińskie indeksy już z nawiązką skorygowały pozytywną reakcję na szczyt G20, w USA kontrakty wskazują na otwarcie (po środowej przerwie ze względu na pogrzeb prezydenta Georga HW Busha) na zdecydowanych minusach. Sprawa jest rozwojowa, ale podkreśla ona jedynie, że wobec oczekiwań USA i celów Chin, wypracowanie porozumienia, które będzie satysfakcjonowało obydwie strony jest praktycznie niemożliwe – przynajmniej za kadencji Donalda Trumpa.

Wydarzeniem dnia jest z pewnością spotkanie OPEC, na którym ma zapaść decyzja o cięciu produkcji. Ceny ropy spadły w ostatnim czasie o 30%, co naturalnie dla wielu gospodarek (w tym dla polskiej) jest bardzo korzystne, producenci są jednak zaniepokojeni. Ceny gatunku Brent pozostają w okolicach kluczowej strefy 60 dolarów za baryłkę i dzisiejsza decyzja może przesądzić o tym, czy na rynku tym zobaczymy odbicie. Waluty, które skorzystałyby na takim scenariuszu to kanadyjski dolar, norweska korona czy też brazylijski real. Rynek spodziewa się cięcia produkcji na poziomie przynajmniej jednego miliona baryłek dziennie. Arabia Saudyjska, nauczona kryzysem z 2015 roku, chciałaby większego cięcia, ale znajduje się pod polityczną presją Waszyngtonu, szczególnie po kryzysie wywołanym zabójstwem dziennikarza w swojej placówce dyplomatycznej.

W dzisiejszym kalendarzu mamy zalew publikacji makroekonomicznych z USA. Najważniejsze dwie pozycje to raport ADP z rynku pracy (14:15) oraz indeks ISM dla sektora usług (16:00). Pomimo tarć, które zaszkodziły rynkom akcji dolar zyskuje o poranku. O 9:10 euro kosztuje 4,2932 złotego, dolar 3,7906 złotego, frank 3,7956 złotego, zaś funt 4,8198 złotego.

dr Przemysław Kwiecień CFA
Główny Ekonomista XTB

przemyslaw.kwiecien@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót