Komentarze Panetty i Simkusa z EBC wspieraj膮 EUR 馃搱

17:07 24 stycznia 2023

Waluta EUR zacz臋艂a odrabia膰 straty po jastrz臋bich komentarzach Fabio Panetty i Gediminasa Simkusa z EBC. Z komentarzy wynika, 偶e cz艂onkowie EBC prawdopodonie b臋d膮 sk艂onni do podwy偶ek o 50 pb, a wzrost p艂ac zagra偶a ugruntowaniu sie inflacji na zbyt wysokich poziomach, co nak艂ada dodatkow膮 presj臋 na podwy偶ki st贸p.

Simkus

  • Mo偶liwe, 偶e stopa EBC nie osi膮gnie szczytu przed latem;
  • Oczekuje si臋, 偶e wzrost p艂ac przekroczy historyczne normy;
  • Inflacja bazowa pozostaje wysoka, wskazuj膮c, 偶e walka z inflacj膮 daleka jest od zako艅czenia;
  • EBC powinien nadal podnosi膰 stopy procentowe o 50 pb.

Panetta:

  • Jestem zaniepokojony inflacj膮 pomimo ostatnich dobrych odczyt贸w;
  • Mo偶emy zmniejszy膰 inflacj臋 poprzez dobrze wywa偶one聽podwy偶ki st贸p;
  • Efekty zacie艣niania przez EBC nie s膮 jeszcze w pe艂ni odczuwalne;
  • Zachowujemy bardzo ostro偶ny optymizm聽optymistyczni w kwestii inflacji;
  • Nie mog臋 powiedzie膰, co stanie si臋 ze stopami po posiedzeniu w lutym, EBC nie powinien wst臋pnie; zobowi膮zywa膰 si臋 do 偶adnego konkretnego ruchu w polityce.

Wykres EURUSD, interwa艂 D1. EURUSD powstrzyma艂 spadki w okolicach SMA200 (czerwona linia) i ponownie przekracza SMA100 (czarna linia). 殴r贸d艂o: xStation5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, kt贸re mog膮 wynika膰 z bezpo艣redniego, czy te偶 po艣redniego wykorzystania powy偶szych informacji.. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantuj膮 zysk贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t