Otwórz konto Otwórz demo

Kondycja chińskiej gospodarki poniżej oczekiwań

07:58 15 maja 2019

Podsumowanie:

  • Dane makroekonomiczne w Chinach poniżej konsensusu
  • Obniżka podatku VAT spowodowała większą zmienność produkcji przemysłowej
  • Dobre nastroje na chińskim rynku akcyjnym

Powrót do normalności

W marcu produkcja przemysłowa w Chinach niezwykle zaskoczyła odbijając do imponujących 8,5% r/r. Najnowsze dane sugerują, że taki skok produkcji był tylko jednorazowy i związany był z obniżką podatku VAT. Produkcja przemysłowa za kwiecień wzrosła o 5,4% r/r, znacznie poniżej oczekiwań rynku na poziomie 6,5% r/r. Inwestycje w środki trwałe wzrosły o 6,1% r/r (oczekiwania - 6,4%), natomiast sprzedaż detaliczna wzrosła o 7,2 % r/r (konsensus 8,6%). Jak wyżej wspomnieliśmy, duża zmienność produkcji przemysłowej na przestrzeni marca i kwietnia była spowodowana obniżką VAT, który również wpłynął na dane handlowe. Import za marzec spadł i  znacząco odbił w kwietniu. Biorąc pod uwagę eskalację wojny handlowej, Chiny powinny zanotować kolejny, pokaźny wzrost importu za maj. Wynikać to będzie z chęci zgromadzenia zapasów przed początkiem obowiązywania ceł. Dzisiejsze dane z Państwa Środka z pewnością nie zachwyciły, jednak wyjątkiem były inwestycje w nieruchomości, które wzrosły do 11,9% r/r za kwiecień.

Podsumowując, dane za kwiecień pokazały, że gospodarka chińska nieco zahamowała w porównaniu do marca. Spowolnienie przyszło przed pogorszeniem się nastrojów handlowych i podwyższeniem ceł, co może sugerować, że w najbliższym czasie Pekin będzie zmuszony do luzowania polityki pieniężnej. Warto wspomnieć o kontynuacji dywergencji inwestycji publicznych oraz prywatnych w środki trwałe. W kwietniu inwestycje publiczne w środki trwałe wzrosły o 7,8% r/r, a inwestycje prywatne w środki trwałe wzrosły o 5,5%, najwolniej od grudnia 2016 r.

 

W ostatnich miesiącach tempo wzrostu inwestycji w nieruchomości rośnie, przy spadku tempa wzrostu inwestycji ogółem. Źródło: Macrobond, Dział Analiz XTB

Reakcja rynków

Mimo szeregu rozczarowujących danych, chińskie akcje rosną. Może to być związane z nadzieją inwestorów na złagodzenie polityki pieniężnej w Chinach i większa stymulację gospodarki w przyszłości. Shanghai Composite rośnie 1,5% a Hang Seng (CHNComp) 0,9%. Rynek walutowy zachowuje się dość łagodnie, mimo niewielkich spadków na dolarze australijskim. Lira turecka traci kolejny dzień z rzędu, co związane jest z naciskami politycznymi oraz zarządzeniem rozpisania ponownych wyborów w Stambule.

Mimo słabych danych za kwiecień, chiński rynek akcji odbija. Pozytywny nastrój z amerykańskiej sesji mógł przenieść się na rynki azjatyckie. Najbliższym ważnym poziomem oporu jest okolica 11 000 pkt. Źródło: xStation5

Pozostałe wiadomości:

  • Theresa May zapowiedziała, że będzie kontynuowała rozmowy z Parlamentem nt. Brexitu na początku czerwca, nawet jeżeli do tego czasu nie osiągnie porozumienia z Partią Pracy. W międzyczasie, Corbyn zaznaczył, że nie zawrze umowy bez dalszych ustępstw.
  • Indeks płac w Australii za I kwartał 2019 r. pozostał na 2,3%-owym poziomie.Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót