Otwórz konto Otwórz demo

Konferencja EBC z Draghim na czele

13:48 14 czerwca 2018

Draghi rozpoczyna swoją konferencję prasową poprzez wytłumaczenie potrzeb działania programu QE. Jako ciekawostkę można wskazać, że posiedzenie EBC odbywało się w Rydze. 

Draghi wskazuje przede wszystkim, że Komitet Zarządzający w EBC stwierdził, iż inflacja znajduje się na dobrej drodze do odbicia do poziomu 2,0%, wobec czego program QE (APP) będzie zakończony na koniec bieżącego roku. W ostatnim kwartale skupowane będą aktywa za 15 mld EUR miesięcznie. Zyski oraz pieniąze z zapadalnych obligacji będą reinwestowane. Draghi wskazuje jednocześnie, że EBC jest gotowy do dostosowania swojej polityki, aby zapewnić powrót inflacji do celu. Oprócz dostosowania ścieżki inflacyjnej, Draghi wskazuje również na dobrze zakotwiczone długoterminowe oczekiwania inflacyjne. 

Draghi wskazuje na solidny wzrost gospodarczy w całej strefie euro. Ostatnie spowolnienie jest widoczne, ale wciąż wzrost wpisuje się w ogólne ożywienie gospodarcze. Wzrost konsumpcji jest związany z rosnącym zatrudnieniem oraz zamożnością społeczeństwa. 

Prognozy gospodarcze:

  • Wzrost PKB w 2018 roku na poziomie 2,1% (w marcu 2,4%)
  • Wzrost PKB w 2019 roku na poziomie 1,9% (bez zmian)
  • Wzrost PKB w 2012 roku na poziomie 1,7% (bez zmian)

Ryzyka dotyczące wzrostu gospodarczego względnie zbilansowane. Inflacja prawdopodobnie będzie poruszać się w pobliżu obecnych poziomów w najbliższym czasie. Inflacja bazowa pozostaje przytłumiona.  Zmiany prognoz inflacyjnych głównie poprzez ceny ropy naftowej. Prognozy inflacyjne:

  • Inflacja CPI w 2018 roku na poziomie 1,7% (w marcu 1,4%)
  • Inflacja CPI w 2019 roku na poziomie 1,7% (w marcu 1,4%)
  • Inflacja CPI  w 2020 roku na poziomie 1,7% (bez zmian)

Prognozy inflacyjne w EBC podniesione, co powinno być pozytywne dla europejskiej waluty. Źródło: EBC, Twitter

 

 

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót