Otwórz konto Otwórz demo

Konferencja Mario Draghiego

15:05 13 września 2018

Mario Draghi prezentuje oświadczenie oraz prognozy makroekonomiczne EBC. W tym przypadku również nie ma dużego zaskoczenia. 

Prognozy dla PKB:

  • 2018: 2,0% wobec 2,1% w czerwcu
  • 2019: 1,8% wobec 1,9% w czerwcu
  • 2020: 1,7% bez zmian 

Prognozy dla inflacji niezmienione. Poziom 1,7% r/r na 2018, 2019 oraz 2020, zgodnie z wcześniejszymi prognozami. 

Draghi wskazuje, że w dalszym ciągu potrzeba stymulacji w celu wspierania inflacji. Draghi widzi również spore zagrożenie ze strony protekcjionizmu na świecie. Według Draghiego, inflacja nie ma dużej siły na ewentualne wzrosty w tym roku i prawdopodobnie pozostanie blisko obecnego poziomu. Draghi wskazuje również, że słabsze prognozy gospodarcze są związane ze zmniejszonym popytem zewnętrznym. 

Odpowiedzi na pytania:

  • Po zakończeniu programu APP (odpowiednik QE) polityka nie przestanie być akomodacyjna
  • Draghi ma pewność, że inflacja osiągnie poziom celu
  • "Nie rozmawialiśmy na temat tego, kiedy będziemy rozmawiać na temat polityki reinwestycyjnej"
  • Celem EBC jest stabilność cenowa, a nie problemy finansowania niektórych rządów (Włochy i brak programu QE, co może spowodować znaczny wzrost rentowności obligacji tego kraju)
  • Duże ryzyka nie tylko ze strony Argentyny i Turcji, ale również ze strony Chin
  • Słowa ze strony włoskich polityków zmieniały się wielokrotnie w ostatnich miesiącach, czekamy na fakty

Brak jakichkolwiek nowości. Mimo to, EURUSD wyraźnie w górę przymierza się do testowania okolic 1,1700. Niedaleko przy okolicy 1,1750 znajduje się góre ograniczenie szerszej konsolidacji. 

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót