Krypto Newsletter: Ripple w okolicach dolnej granicy struktury overbalance

14:04 8 listopada 2019

Podsumowanie

  • Po dużych wzrostach Bitcoin znów w konsolidacji
  • Czy Ripple przełamie dolną granicę struktury overbalance?
  • Wilshire Phoenix składa wniosek o utworzenie ETF inwestującego w Bitcoina i obligacje skarbowe USA

Po silnych wzrostach wywołanych słowami chińskiego prezydenta - Xi Jinpinga, mówiących o tym, iż Chiny wspierają technologię Blockchain, a także mają zamiar w nią inwestować w najbliżej przyszłości, kurs Bitcoina rozpoczął konsolidacje w wąskim zakresie handlowym. Warto dodać, że względny optymizm rynkowy, nie sprzyja wycenie rynkowi kryptowalut, który przez część inwestorów jest traktowany jako bezpieczna przystań. Taka sytuacja może powodować brak zdecydowania inwestorów co do kierunku kursu BTC. Nie oznacza to jednak, że powyższa stagnacja wpływa na wycenę altcoinów, gdyż tam możemy zaobserwować spore ruchy cenowe.

Źródło: xStation5

Patrząc technicznie na wykres Ethereum, możemy zauważyć, iż konsoliduje on między strefą oporu w okolicach 190$, a wsparciem na pułapie 178$. Po uformowaniu formacji RGR na wykresie w interwale czasowym H1, strona podażowa przejęła kontrolę nad ETH. Aktualnie, altcoin walczy w okolicach “złotej proporcji”. W przypadku przełamania powyższego poziomu, zgodnie z klasyczną analizą techniczną, niedźwiedzie otworzą sobie drogę do kluczowej strefy wsparcia - 178$. Jeśli jedank to strona popytowa okażę się silniesza, istnieje spora szansa re-testu poziomu 187 dolarów. Gdyby atak zdołał przełamać powyższą granicę, byki otworzyłyby sobie drogę do kluczowego oporu na pułapie 190$. 

Źródło:xStation5

Aktualnie Kurs ripple znajduje się przy dolnej granicy struktury Overbalance. Zgodnie z założeniami analizy technicznej, w przypadku przełamania poziomu 0,2750$, możemy być świadkami, krótkoterminowego odwrócenia trendu wzrostowego. W przypadku realizacji powyższego scenariusza, XRP może szukać silnego wsparcia na pułapie 0,2640$ (górna granica strefy).Poziomem, wartym obserwacji jest również 78,6% zniesienie Fibo (0,2475$), które może posłużyć jako następne wsparcie dla ceny. W przypadku dominacji byków, pierwszym poziomem, który będzie stanowić przeszkodę dla dalszych wzrostów jest pułap 0.3100$. W przypadku jego przełamania, strona popytowa otworzyłaby sobie drogę ku ekstremom z września 2019 roku - 0,3235$. 

Wiadomości ze świata Kryptowalut

  • Jak na razie, SEC odrzuciło każdy wniosek, mający na celu rejestrację ETF inwestującego w rynek kryptowalut. Kolejną firmą, która podjęłą rekawicę i chce zdobyć licencję jest Wilshire Phoenix - młoda firma finansowa z Nowego Jorku. W maju złożyła ona wniosek o utworzenie amerykańskiego funduszu inwestycyjnego ETF Bitcoin & Treasury Investment Trust z NYSE Arca. Innowacją w tym pomyśle miałby być fakt, że ETF inwestowałby również w amerykańskie bony skarbowe.
  • Rosja chce wprowadzić ustawę, która umożliwiałaby legalną konfiskatę kryptowalut pochodzących z działalności przestępczej. Czy taki ruch może oznaczać, iż rosyjski rząd widzi potencjał w powyższej technologii?

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót