Kryptowaluty próbują odwrócić trend. Zbliża się aktualizacja Cardano

12:29 22 września 2022

Kryptowaluty od wczorajszej konferencji Jerome'a Powella zachowały swoją naturę w postaci potężnej zmienności. Po jastrzębich komentarzach szefa Rezerwy Federalnej, Bitcoin osunął się w okolice 18 300 USD, a za Ethereum inwestorzy płacili przez chwilę nieco ponad 1200 USD. Dziś widzimy jednak, że sentyment na rynku cyfrowych aktywów uległ poprawie, a od dalszej reakcji sektora w kolejnych dniach zależeć będzie prawdopodobnie dalszy los bessy:

  • Bitcoina choć zbliżył się do czerwcowych dołków, głębszy spadek powstrzymał silny popyt co do zasady jest pozytywnym sygnałem jeśli cena zdoła odzyskać psychologiczny poziom 20 000 USD;
  • Jaimie Dimon, CEO JP Morgan niepochlebnie wypowiedział się o większości projektów kryptowalutowych określając je mianem 'zdecentralizowanych schematów Ponzi'. Jednocześnie wyraził aprobatę dla tokenów posiadających użyteczność, procesujących inteligentne kontrakty, technologię NFT. W przeszłości negatywnie wypowiadał się m.in. o Bitcoinie nazywając go oszustwem jednak z czasem zmiękczył narrację. JP Morgan stworzył własną kryptowalutę JPM Coin, która służy do rozliczania transakcji instytucjonalnych w ramach blockchainu;
  • Jednocześnie analtitycy JP Morgan określili rynek Metaverse jako 'szansę na 1 bilion dolarów' i wskazali, żę kryptowaluty mogą pełnić rolę pieniądza w gospdarce wirtualnych światów. Bank jako pierwsza instutucja finansowa otworzył również swój wirtualny oddział 'Onyx' w metaversowym blockchcianie Decentraland
  • Zespół programistów Cardano 'Input Output' potwierdził gotowość kryptowaluty do dzisiejszej aktualizacji Vasil Hard Fork, która poprawi skalowalność, procesowanie inteligentnych kontraktów oraz przepustowość sieci. Poprzednio hard fork został w ostatniej chwili wstrzymany przez zidentyfikowanie problemu jednego z węzłów. Deweloperzy uważają aktualizację za ważniejszą od zeszłorocznego Alonzo hard fork, przed którym cena Cardano rosła o ponad 300%. Kryptowaluta znajduje się w trójce najpopularniejszych kryptowalut wg. danych Santiment, a temat kryptowaluty w mediach społecznościowych wzrósl o prawie 36% na przestrzeni 7 ostatnich dni;

  • Giełda FTX zamierza rozszerzać swoje wpływy w czasie bessy i rozmawia z inwestorami o dodatkowym 1 mld USD finansowania. W styczniu tego roku giełda zebrała 400 mln USD, które wydawała na inwestycje w bessie. Szef giełdy, Sam Bankman-Fried uważa, że inwestycje w sektor blockchain podczas bessy są co do zasady bardziej opłacalne dzięki niższemu sentymentowi i niewielkiej konkurencji. Tokenem należącym do giełdy jest kryptowaluta o nazwie FTX;

  • Wspólnie z Alameda Research, FTX w lipcu złożyło propozycję przejęcia upadłego funduszu kryptowalutowego Voyager Digital. Ostatecznie jednak do przejęcia nie doszło, a wśród zainteresowanych przejęciem pozostał wyłącznie FTX i największa giełda kryptowalut na świecie Binance, która według Wall Street Journal oferuje 50 mln USD za przejęcie Voyagera. Według krążących nieoficjalnych informacji oferta FTX jest niższa, wynik przejęcia poznamy 29 września;
  • W czerwcu tego roku FTX zawarł umowę uprawniającą giełdę do zakupu platformy crypto, Bitvo w ramach firmy ekspansji na kanadyjskim rynku. W maju. Miesiąc wcześniej FTX US podpisał również umowę z mającą problemy firmą pożyczkową BlockFi, aby zapewnić jej 400-milionowy kredyt odnawialny i opcję zakupu firmy za około 240 milionów dolarów.

Indeks strachu i chciwości 'Fear and greed index' wskazuje poziomy 22 punktów, które potwierdzają utrzymujący się ekstremalny strach wśród rynku kryptowalut. Źródło: alternative.me

Wykres Cardano, interwał H4. Cena kryptowaluty od kilku miesięcy porusza się w trendzie bocznym, w przedziale między 0,40 a 0,60 USD. Wczorajsze spadki zostały kolejny raz powstrzymane przez byki w okolicach 0,43 USD, które w ciągu ostatnich kilku miesięcy statystycznie okazywały się być okazją do kupna. RSI nieco powyżej 50 punktów wciąż wygląa stabilnie i nie potwierdza wyczerpującego się potencjału byków.  Najbliższy opór stanowi 200 sesyjna średnia poniżej której Cardano ponownie zanurkowało w połowie września. Pokonanie średniej może zapowiedzieć dłuższe odreagowanie, z kolei odbicie się od niej może okazać się zapowiedzią wybicia nowych minimów. SMA 200 przebiega w okolicach 46,5 USD. Źródło: xStation5

Wykres FTX, interwał D1. Token kryptowalutowej giełdy FTX nie był w stanie utrzymać wzrostów w okolicach 30 USD i osunął się w okolice czerwcowych minimów, mimo aktywnych działań ze strony giełdy. Kryptowalutowym firmom nie sprzyja awersja do ryzyka i spadek wolumenu inwestycyjnego pośrednio związany z nadszarpniętym zaufaniem wobec zdecentralizowanych finansów. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót