⚡Kwartalne wyniki Tesli coraz bliżęj. Musk zdoła zaskoczyć Wall Street? 📊

14:04 25 stycznia 2023

Tesla (TSLA.US) zaprezentuje po dzisiejszej sesji na Wall Street wyniki za IV kw. 2022 roku, po których tradycyjnie odbędzie się konferencja, na której wypowiedzi zarządu uważnie śledzić będą analitycy. Końcówka roku była trudna dla firmy Elona Muska. Akcje szorowały po dnie, chińska polityka Covid Zero obciążyła sentymenty, a obawy o globalny popyt, kondycję konsumentów i recesję sprawiły, że analitycy dostrzegli ryzyko ciążące na walorach firmy. Wall Street oczekuje, że firma odnotuje najwolniejszy wzrost sprzedaży w ciągu ostatnich 10 kwartałów:

Przychody; 24,025 mld USD vs 17,72 mld USD w IV kw. 2021, wzrost o 35,6% r/r (Refinitiv) 

Zysk na akcję (EPS): 1,13 USD vs 1,05 USD w III kw. 2022 

Marża brutto: 28% vs 30,6% w IV kw. 2021

  • Analitycy spodziewają się, że w 2023 marże będą spadać i wyniosą 25% wobec 29% w 2022. Refinitiv prognozuje najwolniejszy od 3 lat wzrost zysku netto;
  • Produkcja 439 000 modeli w IV kw. rekordowo rozminęła się z dostawami 405 000 modeli (31% wzrost r/r), co podniosło obawy o popyt i marże. Dodatkowo Tesla miała 30 000 pojazdów w zapasach lub tranzycie na koniec IV kw. co prawdopodobnie obciąży wyniki;
  • Ciążyć możę też słabsza sprzedaż w Chinach, dotkniętych polityką 'covid zero'. Z drugiej strony nieco więcej optymizmu na kondycję chińskich konsumentów rzucił ostatni raport producenta luksusowych zegarków Swatch (UHR.CH), który w IV kw. zanotował świetną sprzedaż w Państwie Środka;
  • Kluczowym pytaniem Wall Street będzie na ile poprawa perspektyw dla strony popytowej może 'wynagrodzić' firmie spadające marże. Niższe dostawy Tesli negatywnie rozczarowały analityków jednak firma dzięki obniżkom cen i zwiększonej produkcji może zyskać na ustawie IRA (Inflation Reduction Act);
  • Dzięki rządowym ulgom (do 7500 USD) w USA możę rosnąć popyt, Tesla oferowała w ostatnich miesiącach duże rabaty na pojazdy. Na początku stycznia obniżki w Chinach i USA wynosiły nawet o 20%. Istotne będzie jak polityka cenowa wpłynie na sprzedaż i marże. Akcje Tesli wzrosły w tym roku o ponad 30% wobec spadku o 54% w 2022 roku. 

W 2023 będzie lepiej?

  • Tesla zwiększyła produkcję w dwóch fabrykach w Niemczech i USA co wg. analityków pomoże obniżyć koszty, zrównoważy straty spowodowane rabatami i ogranicza obawy o globalny popyt. Według YipitData po obniżkach cen zamówienia w USA wzrosły;
  • Morningstar zwrócił uwagę, że istotnymi wskaźnikami w wynikach Tesli będą średnia cena sprzedaży i koszt produkcji, a wyniki z IV kw. mogą stanowić ważną wskazówkę na cały 2023 rok;
  • Analitycy Wedbush Securities uważają, że Musk powinien zrezygnować z pierwotnych założeń 50% wzrostu dostaw w każdym roku i 'urealnić' je w okolice 35-40%. W 2022 wzrost dostaw wyniósł 40%;
  • Nie jest jasne czy Musk zabierze głos na konferencji; spółka zaplanowała w marcu 'Dzień Inwestora' przez co możliwe, że na głos CEO przyjdzie poczekać. Wall Street oczekuje jednak komentarza wobec zamieszania z Twitterem oraz sprzedaży akcji w ostatnich miesiacach;
  • Docelowo nowa polityka cenowa ma ograniczyć udział w rynku rywali m.in. Forda oraz nierentownych startupów  Rivian czy Lucid (auta Rivian są wciąż droższe od Tesli). Na rynku chińskim Tesla rywalizuje o konsumentów głównie z BYD, xPeng oraz NIO. Akcje producentów EV będą wrażliwe na dzisiejszy raport Tesli oraz komentarze Muska.

Tesla (TSLA.US), interwał D1. Cena znajduje się w trendzie spadkowym poniżej SMA200 i SMA100. Bykom udało się wzbić powyżej 71,6 zniesienia Fibonacciego fali wzrostowej rozpoczętej wiosną 2020 roku, przy 135 USD. Teraz poziom ten stanowił będzie potencjalne wsparcie w razie rozczarowania wynikami, natomiast ograniczenie wzrostowej reakcji może wyznaczyć 61,8 zniesienie Fiboo przy 174 USD. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót