Lira turecka w górę po powtórnych wyborach

06:04 24 czerwca 2019

Podsumowanie:

  • Turecka waluta wzmacnia się dziś rano po powtórnych wyborach w Stambule, które odbyły się w niedzielę.
  • Niewielkie ryzyko widoczne na rynku walutowym, rynki akcji pozostają niezdecydowane.
  • RBA: Lowe wygłasza przemówienie na temat perspektyw gospodarczych, AUD pozytywnie wyróżnia się na początku sesji europejskiej

Klęska Erdogana potwierdzona

Były premier Turcji Binali Yildirim musiał przyznać się do porażki w niedzielę po powtórnych wyborach w Stambule. Miał 9 punktów procentowych straty do kandydata CHP (partii opozycyjnej) Ekrem Imamoglu. Przypomnijmy, że prezydent Turcji z partii AKP postanowił zakwestionować pierwszą turę głosowania po niespodziewanej przegranej. W odpowiedzi na zapewnienie zwycięstwa Imanoglu, turecki lira zyskuje 1,5% w stosunku do dolara amerykańskiego, ponieważ opcje demokratyczne nie zostały tam jeszcze rozbite. Chociaż pozytywna reakcja na rynku walutowym, widoczna dziś rano, może być uspokajająca dla kupujących TRY, muszą oni nadal zwracać uwagę na to, jakie uwagi Recep Erdogan przedstawi w następstwie wyborów. Nie ma wątpliwości, że każdy chce, aby Erdogan zaakceptował wynik wyborów, który mógłby oznaczać niewielką zmianę polityczną w tej wschodzącej gospodarce. Jeśli tak, to można przypuszczać, że lira mogłaby umocnić się jeszcze bardziej w stosunku do dolara, jest to szczególnie możliwe, podczas gdy dolar nadal zmaga się ze zmianą polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej

Technicznie rzecz biorąc, USDTRY otworzył się w niedzielę luką spadkową, a w pierwszych godzinach handlu w Europie mocno spada. Pierwsze ważne wsparcie, które można wziąć po uwagę, wypada przy 5,66. Należy pamiętać, że uwagi Erdogana po wynikach wyborów mogą znacząco wpłynąć na TRY. Źródło: xStation5.

Waluty risk-on wyżej

Poranny handel przyniósł pewne wzrosty dla walut związanych z ryzykiem, takich jak dolar australijski czy nowozelandzki. W tym samym czasie frank szwajcarski i jen japoński tracą 0,1%  w stosunku do dolara amerykańskiego. Jeśli chodzi o ostatnie wydarzenia, to warto wspomnieć o przemówieniu gubernatora RBA Philipa Lowe'a. Powiedział on, że globalny wzrost gospodarczy uległ spowolnieniu. Lowe zasugerował, że banki centralne w Europie są potencjalną słabą stroną w gospodarce światowej (prawdopodobnie z uwagi na fakt, że mają niewiele miejsca na dalsze konwencjonalne łagodzenie polityki pieniężnej). Gubernator RBA zasugerował również, że "jeśli wszyscy łagodzą, wpływ na kursy walutowe jest równoważony", może to być traktowane przez obserwatorów rynku jako potwierdzenie dalszego łagodzenia polityki pieniężnej w Australii. Prawdopodobieństwo rynkowe pokazuje 80% szans na kolejną obniżkę kursu w lipcu, a także jeszcze jedną do końca roku. Jeśli chodzi o dolara nowozelandzkiego, poznaliśmy dane dotyczące wydatków dokonanych za pomocą kart kredytowych za maj, które wykazały wzrost o 0,4% miesiąc do miesiąca po wzroście o 0,6% w kwietniu. Podczas gdy rynek walutowy wykazuje jasny tryb podejmowania ryzyka, to samo nie może być powiedziane o akcjach, ponieważ są one przedmiotem mieszanych transakcji dziś rano. Shanghai Composite znajduje się na niewielkim plusie (+0,2%), Hang Seng również zyskuje 0,2%, kontrakty terminowe na SP500 wskazują na pozytywne otwarcie (0,2%). Na koniec wspomnijmy o komentarzach chińskiego Ministerstwa Handlu mówiących, że rozmowy handlowe pomiędzy USA i Chinami są w toku, przedstawiciele obu państw przygotowują się do spotkania Trump-Xi 28 czerwca.

SP500 (US500) zbliża się do rekordowych pzoiomów przed otwarciem rynku w USA. Źródło: xStation5.

Z innych wiadomości:

  • Prezydent USA Donald Trump powiedział w ten weekend, że jego kraj może nałożyć dodatkowe sankcje na Iran; należy pamiętać, że Stany Zjednoczone wywierają presję na Iran, aby zmusić go do zaprzestania działalności związanej z bronią jądrową.
  • Bitcoin zyskuje 8% dziś rano i znajduje siępowyżej 10 700 dolarów; BoE's Carney powiedział w weekend, że BoE pozwoli firmom z branży kryptograficznej na złożenie depozytu w BoE.

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót