May zmuszona do szukania dłuższego przedłużenia Artykułu 50

07:44 4 kwietnia 2019

Podsumowanie:

  • Brytyjscy parlamentarzyści we wczorajszym głosowaniu „zmuszają” brytyjski rząd, a tym samym Theresę May do szukania dłuższego przedłużenia Brexitu
  • Pewne źródła dotyczące negocjacji handlowym między Chinami oraz USA wskazują na to, że Pekin będzie miał kilka lat na osiągnięcie celów wyznaczonych przez Waszyngton
  • Rynek walutowy oraz obligacji pozostaje spokojny w czwartkowy poranek

Dłuższy Brexit

Izba Gmin zagłosowała wczoraj za poprawką, która de facto zmusza rząd z Theresą May na czele na szukanie dłuższego przedłużenia Artykułu 50, aby uniknąć wyjścia z UE bez porozumienia. Warto zauważyć, że nawet taki wniosek nie spotkał się z ogromną przewagą w parlamencie, gdyż ten wniosek został przyjęty przewagą głosów 313 do 312. Teraz Izba Lordów musi przegłosować tę poprawkę, aby stała się ona wiążącym prawem. W praktyce oznacza to jednak to, że May będzie zmuszona prawnie do szukania sposobu na przedłużenie Art. 50, aby Brexit nie nastąpił 12 kwietnia (już w tym momencie w UE mówi się, że krótkie przedłużenie nie może mieć już miejsca, gdyż nie przyniesie ponownie żadnych rezultatów). W przypadku przedłużenia, nawet o jedynie 2-3 miesiące Wielka Brytania i tak będzie musiała uczestniczyć w wyborach do Europarlamentu na koniec maja. Wcześniej UE udzieliła przedłużenie porozumienia do 12 kwietnia (bezwarunkowo) oraz do 22 maja (w przypadku przegłosowania porozumienia). Niemniej w dalszym ciągu istnieje możliwość wyjścia Wielkiej Brytanii bez porozumienia. W tym momencie jednak scenariusz bazowy zakłada wzięcie udziału w wyborach do Europarlamentu, co dodatkowo skomplikuje Brexit. Ze strony UE mówi się o przedłużeniu do końca tego roku lub do marca przyszłego roku.

Tymczasem funt w dalszym ciągu porusza się pomiędzy 1,30 oraz 1,33. Z drugiej strony widać silne wzrosty na europejskich parkietach, co ma związek z poprawą światowego sentymentu. Ze względu na umocnienie funta, FTSE 100 zyskał wczoraj zaledwie 0,4% przy wzrostach przekraczających 1,0% w innych głównych europejskich gospodarkach.

 

 

Po przebiciu pomarańczowej linii trendu para nie była w stanie powrócić już w te okolice i kontynuuje spadki. Silny opór dla pary znajduje się przy 0,8650. Źródło: xStation5

Rozmowy na linii Pekin-Waszyngton

Rynkowy sentyment uległ znacznemu polepszeniu głównie poprzez plotki dotyczące rychłego osiągnięcia porozumienia między dwoma największymi gospodarkami świata. Dzisiaj Bloomberg kontynuuje ten wątek wskazując, że Stany Zjednoczone mają udzielić Chinom kilka lat (do 2025) na wprowadzenie celów dotyczących zakupów surowców oraz na umożliwienie pełnego posiadania chińskich przedsiębiorstw przez Amerykanów. Artykuł agencji mówi również, że celem bieżących negocjacji w Waszyngtonie przez kilka dni jest osiągnięcie porozumienia w kluczowych punktach spornych, aby udało się w szybkim czasie osiągnąć porozumienie i ratyfikację przez obu prezydentów. Tymczasem Donald Trump oczekuje spotkania się z wiceprezydentem Chin Liu He dzisiejszego dnia. Dzisiaj euforia na rynkach nie była już taka duża, gdyż niewielkie wzrosty były widoczne na Nikkei 225 czy na chińskim Shanghai Composite.

 

 

Tymczasem Nasdaq kontynuuje silne wzrosty po przebiciu średniej 50 okresowej oraz zbliża się do historycznych szczytów z września. Źródło: xStation5

Inne ważne informacje:

  • Kashkari z Fed wskazuje, że gospodarka amerykańska nie uległa jeszcze przegrzaniu i Fed nie powinien reagować na „mieszane” dane poprzez cięcie stóp procentowych już w tym momencie
  • Zamówienia w fabrykach w Niemczech spadły o 4,2% m/m za lity przy konsensusie zakładającym 0,3% wzrost. Widać było niewielką pozytywną rewizję za styczeń.

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót