Mieszane nastroje na rynku kryptowalut

15:33 28 grudnia 2020
  • Ripple spadł na czwarte miejsce w rankingu globalnego rynku kryptowalut
  • Giełdy kryptowalut kontynuują wycofywanie Ripple ze swoich ofert z powodu pozwu wniesionego przez SEC
  • Bitcoin osiąga nowe rekordowe szczyty

Inwestycje w kryptowaluty wzrosły w tym roku, a cena tokenów, takich jak Bitcoin, osiągnęła rekordowy poziom. Ripple, mniejszy konkurent, jeszcze miesiąc temu znajdował się najwyżej od 2017 roku. Jednak w zeszłym tygodniu cena spadła o ponad 50% po tym, jak SEC oskarżył Ripple Labs oraz jego ówczesnego oraz obecnego prezesa Christiana Larsena i Bradly'ego Garlinghouse'a, o przeprowadzenie oferty niezarejestrowanych papierów wartościowych o wartości 1,3 miliarda dolarów. W skardze zarzuca się, że Ripple gromadził fundusze, począwszy od 2013 r., poprzez sprzedaż aktywów cyfrowych znanych jako XRP w niezarejestrowanej ofercie papierów wartościowych inwestorom w USA i na całym świecie. Według SEC, dyrektorzy Ripple nie zarejestrowali swoich ofert i sprzedaży XRP ani nie spełnili warunków zwolnienia z rejestracji, naruszając przepisy federalnego prawa o papierach wartościowych. Larsen i Garlinghouse również indywidualnie sprzedawali znaczące ilości XRP, a SEC twierdzi, że „wspomagali” tym samym proces dystrybucji Ripple a uzyskane środki przeznaczyli na finansowanie działalności firmy. Dyrektor generalny Ripple, Bradley Garlinghouse, powiedział, że SEC nie dała firmie „jasności” co do tego, czy jej oferta XPR jest klasyfikowana jako kryptowaluta, czy jako papier wartościowy.

„Żeby było jasne, wszystko to opiera się na ich nielogicznym twierdzeniu, że XRP jest ich zdaniem w jakiś sposób funkcjonalnym odpowiednikiem akcji” - napisał Garlinghouse na firmowym blogu Ripple. Zarząd firmy Ripple powołuje się również na fakt, że FinCen Departamentu Skarbu już wcześniej ustalił, że XRP jest walutą. Tu również pojawia się problem decentralizacji. W przeciwieństwie do Bitcoin lub Ether, które są posiadane przez osoby rozproszone po całym świecie, większość XRP nadal należy do firmy, która go stworzyła i ma znaczący wpływ na to, które węzły będą służyć jako zaufane weryfikatory transakcji. Z powodu wniesienia pozwu przez SEC, wiele giełd kryptowalut, w tym OSL, Beaxy, CrossTower i, co najważniejsze, Bistamp zaczęło wycofywać lub zawiesiło handel XRP. Istnieje ryzyko, że wkrótce inne duże giełdy pójdą w ślady, aby uniknąć kar za umożliwienie konsumentom detalicznym handlu zarejestrowanymi papierami wartościowymi. Ponadto, jeśli XRP zostanie ostatecznie uznany za papier wartościowy, może to spowodować, że będzie niedostępny do sprzedaży dla większości giełd i uczestników branży.

Decyzja Bistamp zatrzymała wzrostowa korektę Ripple i spowodowala spadek ceny poniżej psychologicznego poziomu 0,30 USD, który pokrywa się z 200 SMA (czerwona linia). Byki muszą przebic przebić się powyzej, aby poprawić krótkoterminowy obraz techniczny. Główny opór stanowi poziom 0,45 USD. Trwały przebicie powyżej tego obszaru złagodziły presję sprzedaży i przywróciłby ożywienie. Następne poziomy oporu to 0,5 USD oraz  0,61 USD. Dopóki jednak cena znajduje się poniżej wspomnianego wcześniej poziomu 0,30 USD, możliwy jest dalszy ruch w dół, w kierunku wsparcia na 0,20 USD. Źródło: xStation5

Tymczasem w przypadku Bitcoina sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Najpopularniejsza waluta cyfrowa wycofała się ze świeżych historycznych szczytów na poziomie 28 296 USD i spadła do poziomu 25 800 USD w ciągu kilku godzin w wyniku realizacji zysków. Obecnie Bitcoin próbuje odrabiać straty, jednak potrzebny jest trwały ruch powyżej 27 000 USD, aby poprawić obecny obraz techniczny. W międzyczasie dominacja Bitcoina wzrosła powyżej 70% po raz pierwszy od marca 2017 r., natomiast kapitalizacja rynkowa przekroczyła 515 miliardów dolarów, przez co moneta jest droższa niż Visa. Według Asset Dash zajmuje obecnie 11. miejsce wśród największych globalnych aktywów, za takimi gigantami jak Facebook, Apple czy Tesla, co może sugerować dalszy potencjał wzrostowy.

Bitcoin, interwał H4. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót