Otwórz konto Otwórz demo

Nagranie: Globalna wyprzedaż na giełdach - Poranna analiza rynków (11.10.18)

12:47 11 października 2018

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z porannego webinarium: 

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót