Otwórz konto Otwórz demo

Nagranie: Minutes EBC z możliwym impulsem dla euro - Poranna analiza rynków (22.11.18)

11:51 22 listopada 2018

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z porannego webinarium:

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót