Otwórz konto Otwórz demo

Nagranie: Trump grozi Chinom kolejnymi cłami - Poranna analiza rynków (19.06.2018)

10:58 19 czerwca 2018
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z porannego webinarium. LINK.

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót