Nie ma prezentu od RPP. Stopy bez zmian

14:36 6 grudnia 2023

Tym razem zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe bez zmian. W listopadzie mieliśmy niespodziankę, gdyż spodziewano się kontynuacji cięć stóp procentowych do końca tego roku.. Okazuje się jednak, że do wśród Rady pojawiła się niepewność co do dalszego spadku dynamiki cen, nawet pomimo tego, że ostatnie projekcje inflacyjne nie zmieniły terminu osiągnięcia celu.

Główna stopa procentowa pozostaje bez zmian na poziomie 5,75%. Oznacza to, że dokonano w tym roku „jedynie” dwóch obniżek stóp procentowych, najpierw o 75 pb., która dokonała spustoszenia na polskim złotym, a następnie o 25 punktów bazowych. Od listopada stopy procentowe pozostają bez zmian, co oznacza, że kredytobiorcy nie „dostaną” żadnej ulgi w postaci niższych odsetek w najbliższym czasie. Co więcej, nie powinniśmy oczekiwać, że stopy procentowe zmienią się w perspektywie najbliższych 3 miesięcy, na co wskazuje rynek. Również część członków RPP wskazała, że dalsze rozważania co do możliwości wznowienia obniżek stóp procentowych powinny być podjęte dopiero w marcu, kiedy poznamy kolejny raport o inflacji. Listopadowe projekcje inflacyjne pokazały, że dalej z prawdopodobieństwem 50% inflacja spadnie do zakresu celu na koniec 2025 roku. Wydaje się to odległy termin, w szczególności, że inflacja spadła w tym roku z poziomu 18,4% w lutym do 6,5% za listopad. Warto jednak pamiętać, że efekt bardzo wysokiej bazy za moment się skończy i trudno będzie obserwować dalej tak dynamiczne spadki inflacji. Oczywiście obecnie niskie ceny ropy naftowej powinny spowodować, że ceny paliw mogą drgnąć nieco w dół, choć z drugiej strony obecnie mogą być nadrabiane straty, które wygenerowane były początkiem jesieni, kiedy to ceny paliw spadły w pewnym momencie poniżej 6 zł za litr, przy ówczesnych wzrostach na rynku ropy. Na ten moment rynek powątpiewa w sukces dalszego cięcia produkcji ropy przez OPEC+, co powoduje wyraźne spadki cen.

Wracając do decyzji RPP i perspektyw dotyczących stóp, jak i polskiego złotego warto przyglądać się temu, co będą robiły najważniejsze banki centralne na świecie. Pojawiają się obawy, że Europejski Bank Centralny będzie zmuszony do cięć stóp procentowych szybciej niż Fed, a ten najprawdopodobniej przystąpi do obniżek stóp procentowych dopiero w połowie przyszłego roku. W takim wypadku wydaje się, że wznowienie obniżek stóp procentowych, choć najprawdopodobniej do zakresu w okolicach 5%, powinno mieć miejsce najwcześniej w drugim kwartale przyszłego roku.

Ostatni brak obniżek ze strony RPP służył zdecydowanie polskiemu złotemu. Złoty był jedną z najsilniejszych walut w listopadzie i pozostaje w czołówce najmocniejszych walut w stosunku do dolara od początku tego roku. Choć efekt powyborczy może nieco przemijać, to pojawienie się perspektyw na szybsze obniżki w Fed może pozwolić złotemu na ponowne zejście poniżej 4 zł za jednego dolara. Niemniej prognozy długoterminowe wskazują na to, że złoty najprawdopodobniej nie będzie już tak silny jak w 2023 roku. Po decyzji złoty pozostaje słaby w perspektywie dzisiejszej sesji. 

 

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB

michal.stajniak@xtb.pl

 

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót
Xtb logo

Dołącz do ponad 935 000 inwestorów z całego świata