Nowe prognozy OECD dla światowej gospodarki

11:28 19 września 2023

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała dziś raport Economic Outlook na wrzesień 2023 roku. Dokument zawarł nowe prognozy wzrostu gospodarczego dla gospodarek z całego świata. Globalna gospodarka ma wzrosnąć o 3,0% w 2023 r., Nieco szybciej niż wcześniej oczekiwano. Prognoza wzrostu na 2024 r. została jednak zrewidowana w dół i dotyczy to wielu głównych gospodarek w nowym raporcie OECD. Oczekuje się, że Indie nadal osiągną najwyższe tempo wzrostu wśród głównych gospodarek, a ich PKB wzrośnie o 6,3% w 2023 r. i 6,0% w 2024 r. Oczekuje się, że gospodarki USA i strefy euro będą radzić sobie w tym roku nieco mocniej niż przewidywano w czerwcowym raporcie, podczas gdy wzrost Chin został zrewidowany w dół - zarówno w 2023 jak i 2024 roku. Raport został oczywiście poniekąd pominięty przez rynki, które oczekują decyzji banków centralnych zaplanowanych na dalszą część tygodnia.

Prognozy wzrostu PKB na 2023 r.

 • Świat: 3,0%, w górę z 2,7% poprzednio
 • USA: 2,2%, wzrost z 1,6% poprzednio
 • Chiny: 5,1%, spadek z 5,4% poprzednio
 • Strefa euro: 0,6%, spadek z 0,9% poprzednio
 • Indie: 6,3%, wzrost z 6,0% poprzednio
 • Japonia: 1,8%, wzrost z 1,3% poprzednio
 • Niemcy: -0,2%, spadek z 0,0% poprzednio
 • G20: 3.1%,
 • Zaawansowane gospodarki G20: 1,5%
 • Gospodarki wschodzące G20: 4,5%

Prognozy wzrostu PKB na 2024 r.

 • Świat: 2,7%, spadek z 2,9% poprzednio
 • USA: 1,3%, wzrost z 1,0% poprzednio
 • Chiny: 4,6%, spadek z 5,1% poprzednio
 • Strefa euro: 1,1%, spadek z 1,5% poprzednio
 • Indie: 6,0%, spadek z 7,0% poprzednio
 • Japonia: 1,0%, spadek z 1,1% poprzednio
 • Niemcy: 0,9%, spadek z 1,3% poprzednio
 • G20: 2.7%
 • Zaawansowane gospodarki G20: 1,2%
 • Gospodarki wschodzące G20: 3,9%

 

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót