PMI z Japonii leci poniżej 50 punktów

08:01 23 maja 2019

Podsumowanie:

  • Japoński PMI dla sektora przemysłowego spada poniżej 50 ze względu na spadek subindeksu nowych zamówień na eksport
  • Premier May jest bliska do złożenia swojej rezygnacji
  • Azjatyckie rynki w odwrocie, risk-off na rynku walutowym

Niepokojące sygnały z Japonii

Japoński indeks PMI wypadł poniżej 50 punktów za maj, po poprzednim odbiciu do poziomu 50,2 za kwiecień. Spadek indeksu za maj może być łączony z odnowieniem napięcia pomiędzy Chinami oraz Stanami Zjednoczonymi. Zgodnie z publikacją Markitu, nowe zamówienia na eksport przyniosły największy spadek do całego indeksu. Subindeks spadł do poziomu 47,1 punktów z finalnego odczytu za kwiecień na poziomie 47,8 punktów, co odzwierciedla sporą niepewność dotyczącą światowego handlu. Warto pamiętać, że nadwyżka handlowa Japonii ze Stanami Zjednoczonymi jest znacząca, co może kierować Japonię do jej redukcji. Wśród kluczowych produktów eksportowanych do Stanów Zjednoczonych są samochody, wobec czego istnieje duże zagrożenie, że Donald Trump zdecyduje się potencjalnie na nałożenie taryf na producentów samochodów oraz części. Przypomnijmy, że ostatnio jednak Waszyngton zdecydował się kolejny raz odwlec w czasie decyzję dotyczącą taryf celnych na europejskie samochody oraz części (kolejna decyzja w przeciągu 90 dni). Warto wspomnieć również, że pierwszy raz od listopada 2012 roku, japońskie firmy wskazują na możliwe skurczenie się produkcji w przyszłości. Nie jest to dobry znak przed publikacjami PMI z Europy oraz z Chin. Przypomnijmy, że Chiny doświadczyły sporego odbicia za marzec, ale jak się później okazało, było to jedynie jednorazowe odbicie związane z cięciem podatku VAT, zwiększeniem wydatków na infrastrukturę oraz przez inne kroki podjęte przez Pekin do ożywienia wzrostu gospodarczego.

Przyszłość May wisi na włosku

Pisaliśmy wczoraj o tym, że głosowanie dotyczące nowego porozumienia może w ogóle się nie odbyć ze względu na to, że były bardzo małe szanse na poparcie „nowych” działań ze strony Theresy May przez parlament. W międzyczasie dotarły do nas pewne informacje płynące ze strony Reutersa, że Theresa May rozważa wycofanie całego porozumienia. Co będzie miało miejsce jeśli głosowanie będzie miało miejsce na początku czerwca. W tym momencie rezygnacja May wydaje się bardzo prawdopodobnym scenariuszem. Times wskazuje, że taka rezygnacja mogłaby się odbyć już w piątek. Wraz z plotkami na temat jej rezygnacji wydaje się, że prawdopodobieństwo objęcia stanowiska premiera przez Borisa Johnsona znacząco wzrosło. W rezultacie doprowadziłoby to w pewności do bardziej twardego podejścia ze strony Wielkiej Brytanii, a nawet wyjścia bez żadnego porozumienia. Właśnie dlatego funt w tym momencie znajduje się pod sporą presją podaży. O poranku waluta traciła 0,2% do dolara amerykańskiego i była blisko tegorocznego dołka. Para EURGBP również wygląda spektakularnie pod względem ostatnim wzrostów. Para wzrosła o 4,0% w przeciągu ostatnich 3 tygodni.

 

 

EURGBP znajduje się przy oporze związanym ze wzrostowej linii trendu. Warto pamiętać o tym, że obecne wybory do Europarlamentu mogą mieć również spory wpływ na kształtowanie się cen na tej parze. Źródlo: xStation5

Inne ważne informacje:

  • Azjatyckie rynki akcyjne znajdują się w odwrocie. Hang Seng zniżkuje o 1,8%. Kontrakty na indeksy europejskie oraz amerykańskie również w odwrocie
  • Dolar zyskuje nieznacznie po publikacji minutes. JPY oraz CHF opierają się sile dolara
  • Australijski indeks CBA/Markit PMI dla przemysłu wzrasta do 51,1 punktów z poziomu 50,9 punktów. Dla sektora usług rośnie do 52,3 punktów z poziomu 50,1 punktów
  • Minister finansów Nowej Zelandii wskazuje, że państwo zamierza przesunąć swój cel długu netto, aby dać rządowi więcej elastyczności. Nowy cel będzie ustanowiony w zakresie 15-25% od 2021/2022.

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót