Podsumowanie dnia: Banki wysysają optymizm z Wall Street

20:05 17 marca 2023
 • Największe indeksy na Wall Street ugięły się dzis pod naporem sprzedających. Znacząca interwencja Fedu nie zdołała trwale odwrócić nastrojów na rynku. Rynki pozostały nerwowe w ostatnim dniu tygodnia;
 • Główne indeksy  w Europie spadły o ponad 1%, podczas gdy główne indeksy na Wall Street, takie jak S&P 500 i Nasdaq, w nerwowej końcówce tygodnia notowane około 1,0-1,5% niżej
 • Na rynkach można zaobserwować awersję do ryzyka, gdzie pieniądze płyną do metali szlachetnych i obligacji
 • Złoto notuje ponad 3% wzrost w ciągu dnia, podczas gdy krótko- i długoterminowe stopy zwrotu z USA spadają. Do psychologicznego oporu cen złota, w okolicach 2 000 USD brakuje zaledwie 1%
 • Rynki wyceniają około 60% szans na podwyżkę stóp przez Fed o 25 punktów bazowych w przyszłym tygodniu i około 40% na utrzymanie ich na niezmienionym poziomie
 • USD jest dziś jedną z najgorzej radzących sobie walut G10
 • Pomimo wczorajszego zwiększenia płynności przez główne banki centralne, kurs akcji First Republic Bank odnotował jedynie krótkotrwałą ulgę i dziś spada o 30%.
 • Credit Suisse pozostaje w centrum uwagi w Europie - bank wezwał zespoły do intensywnej pracy w celu szukiwania "dalszych scenariuszy" dla swojej działalności;
 • Coraz częściej doniesienia medialne wskazują, że główne banki ograniczają handel z Credit Suisse. Deutsche Bank i Societe Generale są ostatnimi, które ograniczyły handel z CS.
 • Towary energetyczne wycofują się w obliczu ogólnego wzrostu awersji do ryzyka i kryzysowych obaw. Brent i WTI spadają o 2% i zmierzają do największego tygodniowego spadku od kwietnia 2020 roku, podczas gdy ceny gazu ziemnego w USA tracą blisko 7%.
 • Presja na spadek cen gazu ziemnego w USA jest dodatkowo wzmożona przez nowe prognozy pogody dla Stanów Zjednoczonych, które wskazują na średnie lub ponadprzeciętne wysokie temperatury w kluczowych regionach grzewczych w ciągu najbliższych 2 tygodni
 • Nastroje konsumenckie Uniwersytetu Michigan za marzec znacznie rozminęły się z oczekiwaniami, spadając z 67,0 do 63,4 (prognoza 67,0). Zarówno subindeksy sytuacji bieżącej jak i oczekiwań znacząco rozminęły się z szacunkami.
 • Pomimo awersjido ryzyka widocznych na większości rynków finansowych, kryptowaluty mają świetną sesję. Bitcoin zyskuje 6% i znajduje się w okolicy 26 500 USD. Podążają za nim altcoiny.

Nasdaq-100 (US100) nie zdołał utrzymać byczego momentum i wybić się ponad strefę oporu 12 750 pkt. Indeks traci ponieważ obawy o kondycję USA i Europy krążą nad rynkami finansowymi mimo znacznych interwencji regulatorów i banków centralnych. Nasdaq-100 traci jednak najmniej spośród głównych benchmarków Wall Street ze względu na śladowy udział sektora bankowego w indeksie. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót