Podsumowanie dnia: Indeksy giełdowe ignorują rosnącą inflację, DE30 blisko szczytów

19:55 14 maja 2021
  • Dolar tracił w piątek do głównych walut
  • Dobre nastroje na rynku akcji
  • DE30 blisko historycznych maksimów

Patrząc na rynku Forex, dolar nowozelandzki radził sobie dziś wyśmienicie, NZD umocnił się 0,9% w ujęciu do USD. Wzrosty obserwowaliśmy także na AUD, który zyskał 0,65% w stosunku do amerykańskiej waluty. Na 0,5% plusie znalazła się też para walutowa EURUSD, z kolei CAD, GBP I CHF są notowane w godzinach wieczornych na 0,3% plusie. Mieszane nastroje obserwujemy jednak na USDJPY, para znajduje się w rejonach poziomu wczorajszego zamknięcia sesji. 

Na rynku akcji przeważają dobre nastroje. Inwestorzy szybko otrząsnęli się po fatalnych środowych danych o inflacji z USA. Dzisiejsze odczyty dotyczące sprzedaży detalicznej, które okazały się gorsze od oczekiwań mogą nieznacznie zniwelować obawy o rosnące ceny w Stanach Zjednoczonych. Główne indeksy giełdowe w Europie zakończyły handel w rejonach dziennych maksimów, a po zamknięciu sesji kasowej, ruch w górę jest kontynuowany na rynku kontraktów przez co DE30 znajduje się tylko około 100 punktów poniżej historycznych maksimów. Pozytywny sentyment utrzymuje się także na indeksach zza oceanu. W godzinach wieczornych najlepiej radzi sobie Nasdaq, który rośnie ponad 2%. 

Jeśli chodzi o rynek commodity, na uwagę zasługuje ropa naftowa. Pod koniec dnia wzrosty na Brent i WTI przekraczają 2,3%. Dobrze radzą sobie także metale szlachetne, co można tłumaczyć słabszym dolarem. Złoto i srebro rosną około 0,7%, z kolei platyna i pallad drożeją ponad 1%.

Ostatnia przecena na NZDUSD wyhamowała w rejonach kluczowego wsparcia przy 0,7125. Kupujący pojawili się na wysokości dolnego ograniczenia układu 1:1, po czym kontynuowany jest ruch w kierunku północnym. Jeżeli obecny sentyment nie ulegnie zmianie, niewykluczony jest atak na ostatnie wolne szczyty przy 0,7305. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót