Podsumowanie dnia: Kolejne ograniczenia pogrążają rynek akcji w Europie

18:42 15 października 2020
  • Koronawirus ponownie psuje nastroje na rynku akcji
  • Główne indeksy giełdowe kończą dzień pod ręką
  • EURUSD wraca poniżej 1,17 USD

Podczas dzisiejszej sesji ponownie mogliśmy obserwować gorsze nastroje, co ma związek z rozprzestrzeniające się pandemią koronawirusa i obawami o wprowadzenie kolejnych dotkliwych ograniczeń. Sesja rozpoczęła się od sporych spadków, które były kontynuowane w kolejnych godzinach. Indeksy giełdowe w Europie zamknęły się wyraźnie pod kreską, a negatywny sentyment udziela się także inwestorom zza oceanu, choć tu wyprzedaż jest zdecydowanie mniejsza. 

W Polsce wirus również wymyka się spod kontroli. Dziś odnotowany został kolejny rekord w liczbie nowych przypadków zarażeń COVID-19, co nie pomaga polskiemu złotemu jak i polskim akcjom. Dzisiejsza sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w przypadku WIG20 zakończyła się 2,5% pod kreską, a polski złoty traci wyraźnie do euro, dolara funta i franka. USD/PLN rośnie dziś nawet 1,5%!

Jeśli chodzi o rynek walutowy najmocniej przecenił się dziś dolar australijski i nowozelandzki. Australijskiej walucie zaszkodziła wypowiedź prezesa RBA który powiedział, że może dojść do kolejnego cięcia poziomu stóp procentowych. Sporo tracił także funt brytyjski czy dolar kanadyjski. Euro i frank także osłabiły się do amerykańskiej waluty. 

Jeśli chodzi o jutrzejszą sesję, ponownie ważne będą doniesienia w sprawie koronawirusa, poznamy także dane o inflacji CPI za wrzesień ze strefy euro i Japonii. Z kolei po południu opublikowane zostaną dane odnośnie sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej w Stanach Zjednoczonych. Inwestorzy poznają także wskaźnik nastrojów konsumentów według Uniwersytetu Michigan. 

Dolar australijski traci dziś ponad 1% do dolara amerykańskiego. Notowania wróciły poniżej strefy oporowej przy poziomie 0,72,  po czym spadki przyspieszyły. Jeżeli dojdzie do wybicia wsparcia przy 0,7030, przecena może się pogłębić nawet w kierunku poziomu 0,68. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót