Podsumowanie dnia: Kontynuacja przeceny na rynku akcji i wyprzedaż na ropie naftowej

19:41 6 grudnia 2022
  • Wtorkowa sesja przyniosła przecenę na światowym rynku akcji. Główne indeksy giełdowe ze Starego Kontynentu zakończyły dzień pod kreską. DAX przecenił się 0,72%, FTSE100 stracił 0,61%, a CAC40 zamknął się 0,14% niżej.
  • Główne indeksy z Wall Street także radzą sobie kiepsko we wtorek. Aktualnie najmocniej zniżkuje Nasdaq, gdzie przecena sięga 2%, z kolei S&P500 i Dow Jones tracą odpowiednio 1,63% i 1,16%. 
  • Pogorszenie nastrojów na rynku akcji można niepewnością związaną z dalszymi ruchami ze storny Fed. Lepsze dane z amerykańskiej gospodarki mogą bowiem odłożyć w czasie tzw. pivot Fed. Z drugiej strony, rynek oczekuje, że w przyszłym tygodniu Fed podwyższy stopy procentowe o 50 pb.
  • Przecena dotknęła także warszawski parkiet, indeks WIG20 stracił 0,74%, a wśród największych polskich spółek najmocniej zniżkowały akcje mBanku, CCC. Na plus wyróżniły się z kolei walory CD Projekt, gdzie obserwowaliśmy ponad 2% wzrosty.
  • Ropa naftowa doświadczyła silnej wyprzedaży, a cena odmiany Brent spadła na najniższe poziomy w tym roku, co można wiązać z mocniejszym dolarem, a także rosnącymi obawami o popyt na surowiec.
  • Dolar amerykański zdołał wymazać wczesne straty i był zasadniczo stabilny w stosunku do koszyka głównych walut we wtorek,a indeks dolara oscylował wokół poziomu 105,40, ponieważ inwestorzy nadal oceniali perspektywy wzrostu i polityki monetarnej.
  • Para USDCAD skoczyła do najwyższego poziomu od początku listopada.Dolar amerykański utrzymał również ostatnie zwyżki w stosunku do chińskiego juana, jednocześnie tracąc nieznacznie w stosunku do walut wrażliwych na ryzyko, takich jak dolar australijski i nowozelandzki. Obecnie NZD i CHF są najlepiej zachowującymi się walutami, podczas gdy GBP i CAD pozostają w tyle.
  • Metale szlachetne zyskiwały na początku sesji, jednak kupującym nie udało się utrzymać momentum. Zarówno złoto, jak i srebro są notowane płasko w okolicach odpowiednio 1770 USD i 22,15 USD, ponieważ dolar ponownie umocnił się po otwarciu sesji w USA.
  • Po wczorajszym cofnięciu na rynku krypto, dziś sesja przebiegała w mieszanych nastrojach. Bitcoin pozostaje poniżej poziomu 17000$, podczas gdy Ethereum jest notowane w rejonach poziomu 1250$.
  • Akcje Meta spadły o ponad 6,0%, ponieważ właściciel Facebooka może spotkać się z potencjalnymi restrykcjami UE dotyczącymi jego działalności reklamowej.

Notowania EURUSD odbiły się wczoraj od oporu przy 1,0600, a dziś ruch w dół jest kontynuowany. Jeżeli negatywny sentyment się utrzyma, istnieje szansa na test wsparcia przy 1,0240, gdzie znajduje się dolne ograniczenie lokalnego układu 1:1. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót