Podsumowanie dnia: Mocne dane z gospodarki USA obciążają nastroje w końcówce tygodnia

21:08 3 lutego 2023

Europejskie indeksy zakończyły dzisiejszą sesję w mieszanych nastrojach. Brytyjski FTSE 100 osiągnął nowy historyczny szczyt, podczas gdy DAX spadł o 0,21% po publikacji wyższych niż oczekiwano danych PPI ze strefy euro i zaskakująco wysokiego wzrostu zatrudnienia w USA.

Nastroje Wall Street pozostały chwiejne ponieważ traderzy próbują ocenić ostatnie dane z amerykańskiej gospodarki oraz spowolnienie przychodów największych spółek technologicznych USA, których wczorajsze raporty minęły się z oczekiwaniami.

Najlepiej wypadł Apple, ponieważ analitycy szacują że największy negatywny wpływ na spadek przychodów z iPhone miały tymczasowe problemy chińskiej gospodarki, która została otwarta w tym roku. Amazon i Alphabet nie oparły się spadkom wobec topniejących zysków i spowolnienia przychodów z chmury obliczeniowej i reklam.

Raport NFP pokazał, że wzrost liczby miejsc pracy w USA gwałtownie przyspieszył w styczniu, podczas gdy dane ISM wskazały, że sektor usług, który odpowiada za ponad dwie trzecie aktywności gospodarczej w USA również gwałtownie odbił w styczniu. 

Z jednej strony dane te sugerują, że gospodarka amerykańska pozostaje odporna na podwyżki stóp procentowych, z drugiej jednak strony rzuciły nieco zimnej wody w oczekiwania, że Fed wkrótce zakończy swoją kampanię zacieśniania.

Sekretarz stanu USA Anthony Blinken przekłada swoją podróż do Chin z powodu incydentu z chińskim balonem szpiegowskim namierzonym w amerykańskiej przestrzeni powietrznej.

Ceny ropy również doświadczyły w piątek zwiększonej zmienności. Ropa WTI przetestowała lokalny opór na poziomie 77,80 USD, jednak niedźwiedzie przejęły kontrolę i cena spadła o 3,0% do 73,70 USD.

Metale szlachetne traciły podczas dzisiejszej sesji w związku z silniejszym dolarem i wyższymi rentownościami papierów skarbowych. Złoto spadło o ponad 2,5% i przebiło się poniżej kluczowego wsparcia na poziomie 1875 USD, podczas gdy srebro straciło ponad 4% i testuje poziom 22,35 USD za uncję.

Dolar amerykański jest dominującą siłą na rynku walur, umocnił się o około 2,0% wobec walut z Antypodów i japońskiego jena, 1,3% wobec funta szterlinga. Eurodolar spadł ale utrzymuje się powyżej kluczowego wsparcia na poziomie 1,08.

Na rynku kryptowalut panują mieszane nastroje. Bitcoin spadł poniżej oporu na poziomie 24000 USD i obecnie oscyluje w okolicach 23400 USD, podczas gdy Ethereum kosztuje1650 USD.

NZDUSD jest obecnie jedną z najsłabszych (i najbardziej zmiennych) głównych par walutowych. Para spadła w piątek o 2,3%, ponieważ kupującym nie udało się wybić ponad kluczowy poziom opory przy 0,6500. Najbliższe wsparcie do obserwacji znajduje się w okolicach 0,623. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót