Podsumowanie dnia: Mocny apetyt na ryzyko, ceny ropy ponad 4% w górę

19:49 21 lipca 2021
  • Ciąg dalszy wzrostów na rynku akcji

  • Ceny ropy mocno w górę pomimo zaskakujących danych EIA

  • Zwyżka na rynku kryptowalut, BTC powyżej $30 000

Środa jest drugim dniem z rzędu, gdy inwestorzy wyraźnie zwracają się ku ryzykownym aktywom. Dzisiejsze nastroje risk-on są odzwierciedlone przez liczne klasy aktywów. Europejska sesja przyniosła bardzo mocne wzrosty. Brytyjski FTSE 100 (UK100) wzrósł o 1,70%, francuski CAC 40 (FRA40) zyskał 1,85%, a jeszcze lepiej poradziły sobie indeksy blue chipów z Hiszpanii i Włoch. Apetyt na ryzyko widać było po mocno rosnących spółkach z szeroko pojętej branży turystycznej. Sentyment w tym sektorze mógł ulec poprawie m.in. po wynikach United Airlines - linie lotnicze obserwują silne odbicie w branży, licząc na całkowity powrót popytu w 2023 roku. Sesja amerykańska również przynosi kontynuację wzrostów, przy czym znów najlepiej radzą sobie małe spółki. Tymczasem rentowności 10-letnich obligacji USA rosną o blisko 6 punktów bazowych do poziomu 1,28%. 

Jednym z głównych wydarzeń dnia były zapasy ropy publikowane przez EIA. Dane sprawiły niespodziankę, gdyż zapasy “czarnego złota” w USA nieoczekiwanie wzrosły, choć konsensus rynkowy nastawiał się na dalszy spadek - nie przeszkodziło to jednak notowaniom surowca, zwyżka w godzinach wieczornych przekracza 4%. 

Dolar amerykański osłabia się w godzinach wieczornych względem głównych walut z wyjątkiem jena japońskiego. Najmocniej zyskuje CAD, któremu pomagają rosnące ceny ropy naftowej. Dzisiejszą chęć do podejmowania ryzyka widać także na rynku kryptowalut. Ceny licznych kryptowalut rosną, przy czym Bitcoin powrócił powyżej psychologicznej bariery $30 000, wspinając się na chwilę lekko powyżej $32 000. 

Jutro uwaga inwestorów skupi się przede wszystkim na decyzji EBC oraz konferencji z udziałem prezes Lagarde. Ważne będą również cotygodniowe dane o zasiłkach dla bezrobotnych oraz sprzedaż domów w USA w czerwcu.

Na rynku widać dziś wyraźną chęć do podejmowania ryzyka. Cena Bitcoina powraca powyżej ważnej bariery $30 000, zbliżając się obecnie do oporu zbiegającego się z 200-okresową średnią SMA (czerwona linia) oraz linią trendu spadkowego (okolice $32 260). Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót