Podsumowanie dnia: Odbicie w Europie, kryptowaluty spadają po fałszywym komunikacie prasowym

20:24 13 września 2021
  • Akcje europejskie zyskują po raz pierwszy od pięciu sesji
  • Dow Jones próbuje odrobić zeszłotygodniowe straty
  • Fałszywe wiadomości o przyjęciu Litecoina przez Walmart negatywnie wpływają na rynek kryptowalut

Rynki europejskie rozpoczęły tydzień pozytywnie, dzięki dobrym wynikom sektora energetycznego, przy czym BP i Shell osiągnęły najlepsze wyniki, dzięki rosnącym cenom energii w całej Europie. Tymczasem obawy o spowolnienie globalnego wzrostu, wyższą inflację oraz nowe represje regulacyjne w Chinach ograniczyły wzrosty.

Mieszane nastroje panują na Wall Street, gdzie Dow Jones wzrósł o 0,58%, natomiast indeksy S&P500 oraz Nasdaq spadły przed kluczowymi danymi o inflacji i wydatkach konsumenckich, które zostaną opublikowane w tym tygodniu. Tymczasem oczekiwania inflacyjne amerykańskich konsumentów na nadchodzący rok wzrosły dziesiąty miesiąc z rzędu do 5,2% w sierpniu, co stanowi nowy rekord. Tak silny odczyt był spowodowane głównie wzrostem cen żywności, zakwaterowania, opieki medycznej oraz paliw. Z kolei jutrzejsze dane  CPI z USA powinny dostarczyć więcej wskazówek na temat presji inflacyjnej. Jeśli  inflacja w ujęciu rocznym nie spadnie, Fed znajdzie się w trudnej sytuacji, próbując znaleźć argumenty, aby utrzymać obecną politykę i opóźnić wprowadzenie taperingu.

Ropa WTI wzrosła o prawie 1,0%, podczas gdy cena ropy Brent zyskała 0,70%, częściowo ze względu na obawy związane z podażą w USA spowodowane huraganem Ida. Tymczasem OPEC obniżył prognozę popytu na ropę o 110 tys. baryłek dziennie do średniego poziomu 99,70 mln baryłek dziennie w IV kwartale 2021 r. z powodu rozprzestrzeniania się wariantu delta koronawirusa, ale podniósł prognozę na 2022 r.

Dolar amerykański cofnął się nieco z dzisiejszych szczytów, podczas gdy najgorzej radzi sobie nisko oprocentowany frank szwajcarski i euro. Kryptowaluty znajdują się pod presją sprzedających po fałszywych wiadomościach dotyczących partnerstwa Litecoin oraz giganta handlu detalicznego Walmart. W pewnym momencie Bitcoin spadł o ponad 4% poniżej poziomu 44 000 USD, a Ethereum stracił ponad 6% poniżej 3200 USD.

 

Gaz ziemny (NATGAS) zdołał przełamać w zeszłym tygodniu główny opór na poziomie 5,00. Podczas dzisiejszej sesji ceny nadal rosną, osiągając poziom niewidziany od siedmiu lat. Jeśli obecny sentyment się utrzyma, to kolejny cel dla byków znajduje się na poziomie 6,38. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót