Podsumowanie dnia: Podwyższona zmienność utrzymuje się na rynku po weekendzie

20:57 20 marca 2023
  • Europejskie indeksy wymazały początkowe straty, kończąc dzisiejszą sesję wyżej, przy czym Dax wzrósł o 1,12%, podczas gdy inwestorzy nadal śledzili sytuację związaną z ryzykami dla europejskiego sektora bankowego. Credit Suisse został kupiony przez swojego konkurenta UBS, a światowe banki centralne podjęły kilka działań w celu zwiększenia płynności dolara. 
  • Prezes EBC Lagarde powiedziała, że banki strefy euro mają fundusze i płynność na poziomie znacznie przekraczającym ich wymagania. Gdyby nie napięcia, decydenci wskazaliby, że konieczne są dodatkowe podwyżki. 
  • Dow Jones i S&P 500 zyskują odpowiednio 0,9% i 0,75%, podczas gdy Nasdaq jest notowany płasko pomimo utrzymującego się ryzyka kryzysu bankowego. Inwestorzy czekają teraz na wnioski płynące z 2-dniowego posiedzenia FOMC, które rozpocznie się jutro. 
  • Akcje First Republic Bank spadły o 40,0%, pogłębiając ostatnie duże straty, po tym jak S&P obniżyła rating banku do poziomu śmieciowego i powiedziała, że ostatnie 30 miliardów dolarów w gotówce może nie wystarczyć do rozwiązania problemów z płynnością.
  • Notowania OIL.WTI na moment spadły do poziomu 64,50 USD, co było najniższym poziomem od początku grudnia 2021 r., by wieczorem wymazać straty, kiedy to nastroje rynkowe nieco się poprawiły. Natgas przecenił się 5,0% i testuje wsparcie na poziomie 2,22 USD, ponieważ oczekuje się, że średni popyt na gaz w USA, w tym eksport, spadnie w tym tygodniu do 108 bcfd z 116,9 bcfd w zeszłym tygodniu ze względu na łagodniejszą pogodę.
  • Metale szlachetne notują wzrosty w związku z niższym kursem dolara. Złoto podskoczyło do rocznego maksimum na początku sesji europejskiej, jednak w późniejszej części sesji prawie w całości oddało swoje zyski. Z kolei srebro wycofało się z lokalnego oporu na poziomie 22,70 USD. 
  • Wygranym dzisiejszej sesji jest funt brytyjski, GBP umocnił się ponad 0,8% względem dolara. Notowania GBPUSD zdołały przebić się dziś powyżej szczytów z 14 lutego i w godzinach wieczornych kurs oscyluje powyżej poziomu 1,2270.
  • Dolar przecenił się także dziś względem euro, dolara kanadyjki, australijskiego, jak również jena japońskiego. Amerykańska waluta zdołała zyskać jedynie w stosunku do CHF i NZD.
  • Ciekawie zapowiada się środowe posiedzenie FOMC. Ostatnie zamieszanie dotyczące stabilności sektora bankowego wyraźnie zmieniło oczekiwania co do podwyżki stop. Jeszcze niedawno oczekiwano podwyżki o 50 pb, podczas gdy aktualnie mówi się o podwyżce o 25 pb bądź o utrzymaniu stóp na dotychczasowym poziomie.  
  • Poniedziałkowa sesja nie przyniosła większych zmian na rynku krypto. Na większości głównych projektów mogliśmy obserwować odreagowanie po ostatnim rajdzie. Bitcoin cofa się nieco ponad 1%, podczas gdy spadki na Ethereum sięgają niecałych 3%. Niemniej sentyment z ubiegłego tygodnia nie wydaje się być zachwiany. Kluczowym wsparciem dla głównej kryptowaluty jest teraz strefa przy 25000$, Wydaje się, że póki cena nie wróci poniżej, to byki mają przewagę. 

 

Notowania pary walutowej USDJPY poruszają się w ostatnim czasie w trendzie spadkowym. Patrząc na interwał H1, obserwujemy próbę wykonania korekty wzrostowej. W przypadku jej rozszerzenia, jako najbliższy opór należy traktować średnia EMA100 (niebieska linia), z kolei kluczowym oporem pozostają okolice 133,30, gdzie znajduje się górne ograniczenie układu 1:1 oraz mierzenie 38,2% Fibonacciego. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót