Podsumowanie dnia: Powiew optymizmu na rynkach

20:03 13 maja 2022
  • Europejskie indeksy giełdowe odnotowały w ostatnim dniu handlu solidne odbicie, DAX zamknął się 2,10% wyżej, podczas gdy CAC40 i FTSE100 zyskały odpowiednio  2,52% i 2,55%. Prawdziwą gwiazdą był jednak polski WIG20, który zyskał dzisiaj ponad 4,37%;

  • Amerykańskie indeksy również odnotowały silne wzrosty. Dow Jones zyskał  0,8%, S&P500 zyskał 1,82%, a Nasdaq wzrósł o 3,2%;

  • Produkcja przemysłowa w strefie euro spadła o 1,8% w marcu 2022 r., co jest największym spadkiem od prawie roku i poniżej szacunków analityków, którzy spodziewali się spadku o 2%.

  • Nastroje Uniwersytetu Michigan spadły w maju do poziomu 59,1 (11-letnie minimum). Konsensus analityków zakładał poziom 64,0, podczas gdy poprzedni odczyt indeksu wykazał 65,2.

  • Metale szlachetne odnotowały mieszane nastroje. Spadki należą obecnie do platyny i złota, a wzrosty do srebra i palladu. Amerykańskie dziesięciolatki wzrosły do 2,93%;

  • Ropa naftowa umocniła się. Brent oscyluje wokół poziomu 111,10 USD za baryłkę, podczas gdy cena WTI rośnie do 108,13 USD za baryłkę;

  • Kryptowaluty odzyskują siły, Bitcoin wraca powyżej 30 000 USD

  • AUD i CAD są najlepiej radzącymi sobie głównymi walutami, podczas gdy JPY i USD pozostają najsłabsze;

  • Chiny chcą ograniczyć podróże zagraniczne, Szanghaj podaje termin zakończenia blokady

Po ciężkim tygodniu dla aktywów ryzyka, piątek przyniósł ulgę. Solidna sesja w Stanach Zjednoczonych nastąpiła po tym, jak indeksy europejskie zanotowały duże wzrosty, a główne indeksy z Europy Zachodniej wzrosły o ponad 2% w ciągu dnia. Wzrost ryzyka widoczny był również na rynkach ropy naftowej i kryptowalut. Ropa Brent powróciła powyżej poziomu 110 USD za baryłkę i jest na najlepszej drodze do osiągnięcia tygodniowego zysku. Bitcoin powrócił powyżej poziomu 30 000 USD i przetestował obszar 31 000 USD. Jednak część tych zysków została już wymazana. Elon Musk napisał na Twitterze, że transakcja przejęcia Twittera została tymczasowo wstrzymana w oczekiwaniu na szczegóły dotyczące liczby fałszywych kont i spamu na platformie społecznościowej. To spowodowało, że akcje Twittera spadły o 20% na rynku przedsesyjnym. Część strat została jednak odrobiona później, gdy Musk powiedział, że nadal jest zaangażowany w przejęcie.

Russell 2000 (US2000) jest dziś jednym z najlepiej zachowujących się indeksów na Wall Street. Indeks spółek o małej kapitalizacji odrabia straty po podręcznikowym wybiciu dołem z przedziału handlowego. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót