Podsumowanie dnia: Rynek akcji próbuje odbijać, GBPUSD wraca do spadków

20:40 26 lutego 2020

Podczas środowej sesji ponownie mogliśmy obserwować podwyższoną zmienność. Temat koronawirusa wciąż pozostaje w centrum uwagi inwestorów. Pomimo, że w Chinach mówi się o coraz większej ilości wyleczonych, tak epidemia w szybkim tempie rozprzestrzenia się w innych krajach azjatyckich, a nawet europejskich. Podsumowanie dnia:

  • Na rynku pojawia się coraz więcej głosów sugerujących przeistoczenie się epidemii w pandemię. O epidemii mówi się bowiem, kiedy mamy do czynienia z ograniczonym obszarem występowania zarażeń, tak pandemia ma charakter globalny

  • Pomimo widocznej reakcji popytowej, z jaką mieliśmy do czynienia po godzinie 10:00 na rynku akcji, większość indeksów giełdowych w Europie zakończyła dzień pod kreską. Pozytywnym akcentem było dynamiczne odbicie we Włoszech, gdzie indeks FTSE MIB zyskał ponad 1,4%, niemniej w skali tygodnia wciąż znajduje się on na solidnym minusie

  • GPW kończy dzień pod kreską, przecena na WIG20 ograniczyła się do 0,6%, niemniej brakuje pozytywnych sygnałów, które mogłyby przełożyć się na odbicie

  • Wczoraj Administracja prezydenta Donalda Trumpa zwróciła się do Kongresu o 2,5 miliarda dolarów na walkę z koronawirusem, a dziś po zamknięciu sesji w USA odbędzie się specjalna konferencja prezydenta poświęcona wirusowi

  • Amerykańskie indeksy utrzymują się w okolicach minimów sesyjnych, pomimo, że dzisiejsza sesja rozpoczęła się od wzrostów, nie widać większej euforii

  • Cena złota utrzymuje się w godzinach wieczornych na niewielkim plusie, jeśli spadki na giełdzie zostaną pogłębione, złoto może kontynuować wzrosty w kolejnych dniach

  • Notowania ropy naftowej próbowały odrabiać ostatnie spadki, niemniej w miarę zbliżania się końca sesji, kurs wraca do spadków. Pomimo, że dzisiejsze dane o zapasach były korzystne dla tego surowca (okazały się niższe od oczekiwań), nie pomogło to we wzrostach

  • Kurs EURUSD dotarł do kluczowego oporu przy 1,0900. Wybicie poziomu, bądź odbicie się w tym miejscu powinno wyznaczyć kierunek w krótkim horyzoncie czasowym

Kurs funta brytyjskiego do dolara amerykańskiego (GBPUSD) nie zdołał wybić się powyżej psychologicznej bariery przy 1,30 USD, po czym na rynku pojawili się sprzedający. Aktualnie kluczowe wsparcie powinna stanowić strefa przy 1,2870. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót