Podsumowanie dnia - rynki akcji blisko ostatnich szczytów, CAD zyskuje po danych

20:39 22 lutego 2019

Podsumowanie:

  • Rynek akcji blisko maksimów
  • DE30: Niemiecki minister rozważa cięcie podatków, aby pobudzić nowe inwestycje
  • WIG20 (W20) przełamuje spadkową passę
  • USADCAD poniżej 1,32

Była to kolejna wzrostowa sesja na rynkach akcji. Pomimo wczorajszej korekty na Wall Street, S&P500 (US500) dynamicznie odrabia wczorajsze straty. Skala odbicia na głównym indeksie może robić wrażenie, ponieważ rynek od grudniowego dołka zyskał już ponad 20%. Mocno radziły sobie również chińskie parkiety. Hang Seng (CHNComp) zalicza kolejną wzrostową sesję i zbliżył się do poziomu 11500 pkt.

W Europie rynki akcji również radziły sobie bardzo dobrze. Niemieckie Ministerstwo wskazało, że jest gotowe podjęcia się cięć podatkowych. Wprowadzone ulgi miałyby dać efekt około 1,5 mld euro. Dotyczyłyby one małych i średnich firm oraz miały za zadanie wspomóc wydatki na badania i rozwój.

Ten tydzień był zdecydowanie lepszy dla WIG20 (W20) niż poprzednie trzy tygodnie, które indeks polskich blue chipów zakończył z ujemna stopą zwrotu. WIG20 w tym tygodniu zyskał prawie 1%. Na dzisiejszej sesji jednym z lepszych komponentów były akcje KGHM (KGH.PL), którym sprzyjają rosnące ceny miedzi (copper). W drugiej linii dobrze radziły sobie akcji chemicznego Ciecha (CIE.PL).

Na rynku walutowym duże ruchy mieliśmy na dolarze kanadyjskim. Po południu opublikowano dane o sprzedaży detalicznej, które wypadły mieszanie. Jednak nie przeszkodziło to w umocnieniu Loonie. Para USDCAD spadła poniżej 1,3200 i na ten moment wyłamuje również średnią 200-dniową. Wśród walut w koszyku G10 świetnie radzi sobie również bytyjski funt, a para GBPUSD zyskuje około 0,25% i testuje okolice 1,3100. Dolar pozostaje względnie stabilny. Złoto (gold) odreagowuje wczorajsze spadki. Przy kilkutygodniowych maksimach utrzymuje się również cały czas ropa naftowa (OIL).


 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót