Podsumowanie dnia: S&P 500 testuje historyczne maksima

18:51 23 kwietnia 2019

Podczas gdy wczoraj duża część rynków (w tym polska giełda) była jeszcze zamknięta, to już dziś możemy powiedzieć, że rynki działały w miare normalnie. W miarę, ponieważ w wielu przypadkach mieliśmy do czynienia z ograniczoną płynnością.

W trakcie sesji azjatyckiej obserwowaliśmy mieszane nastroje. Większość chińskich indeksów zakończyła dzień spadkami, a spółki z Australii czy Japonii zdołały wspiąć się wyżej. Podobnie sytuacja przedstawiała się na Starym Kontynencie. Wśród europejskich indeksów również nie było widać wspólnego kierunku - zyskiwały spółki niemieckie, francuskie i brytyjskie, a traciły firmy z Włoch czy Hiszpanii. Po nieco ospałej sesji indeks WIG20 zdołał zamknąć się 0,22% wyżej.

Emocji natomiast nie brakuje po drugiej stronie Oceanu Atlantyckiego. Sezon wyników na Wall Street trwa w najlepsze, a opublikowane dziś przed rozpoczęciem sesji raporty takich spółek jak Lockheed Martin czy Twitter dały bykom nowe paliwo. Indeks S&P 500 testuje historyczne szczyty, a Nasdaq wyznacza nowe rekordy. Co ciekawe, 96% spółek z indeksu S&P 500 znajduje się wyżej niż w momencie bożonarodzeniowego dołka, ale tylko 45% znajduje się wyżej niż przy osiąganiu przez indeks poprzedniego historycznego rekordu.

Na rynku walutowym króluje dziś dolar amerykański i jen japoński. W przypadku tej pierwszej walut rolę odegrały lepsze od oczekiwań dane z rynku nieruchomości oraz większa ilość głosów wskazująca na to, że Rezerwa Federalna nie będzie obniżać stóp. Słabo wypadają z kolei waluty skandynawskie - korona szwedzka i norweska są dziś najsłabszymi walutami z koszyka G10.

W kontekście rynku surowców należy wspomnieć o ropie. Wczorajsza komunikat Białego Domu mówiący o brak wydłużenia ustępstw wobec państw kupujących irańską ropę doprowadził do wzrostu ceny czarnego złota. Ten ruch jest dziś kontynuowany, chociaż wczesnym popołudniu Arabia Saudyjska zakomunikowała, że jest gotowa zwiększać produkcję, co doprowadziło do chwilowej przeceny na rynku ropy.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót