Podsumowanie dnia: Spadki na rynku metali szlachetnych i mieszane nastroje na rynku akcji

20:00 23 listopada 2020
  • Złoto i srebro pod kreską w poniedziałek
  • Ropa naftowa kontynuuje wzrosty
  • EURUSD dynamicznie odbija od oporu przy 1,19 USD
  • Brak zdecydowanego kierunku na rynku akcji

Patrząc na rynek walutowy, w poniedziałek dolar amerykański umocnił się względem innych walut. Wzrosty na USD przyczyniły się także do spadków na rynku metali szlachetnych. Kurs głównej pary walutowej zaatakował dziś opór przy 1,19 USD, jednak przewagę szybko przejęli sprzedający, w czym pomogły lepsze dane PMI ze Stanów Zjednoczonych. 

Sporą zmienność obserwowaliśmy na rynku towarów. Metale szlachetne ruszyły mocno w dół, po publikacji lepszych od oczekiwań PMI ze Stanów Zjednoczonych, a ropa naftowa kontynuowała dziś wzrosty. Na złocie doszło do wybicia kluczowej strefy wsparcia przy poziomie 1850$. W godzinach wieczornych notowania złota znajdują się 1,8% pod kreską, podczas gdy srebro traci 2,4%. Z kolei ropa Brent zyskuje 2%, a WTI notowana jest 1,4% wyżej. 

Dzisiejsza sesja na rynku akcji rozpoczęła się od wzrostów, co miało związek z kolejnymi doniesieniami odnośnie szczepionki na koronawirusa. Inwestorzy najwyraźniej liczą, że wprowadzenie leku doprowadzi do zahamowania pandemii. Niemniej poranna zwyżka została szybko wymazana i większość parkietów w Europie zakończyła dzień pod kreską. DAX zaatakował górne ograniczenie dwutygodniowej konsolidacji, jednak nie zdołał wybić się powyżej. W USA nastroje są nieco lepsze, jednak tutaj też znaczna część porannych wzrostów została wymazana. Przed godziną 20:00 najlepiej radzi sobie Dow Jones,g dzie jest wzrosty przekraczają 0,8%, z kolei S&P500 rośnie 0,4%, a Nasdaq dodaje jedynie 0,2%. 

Patrząc techniczne na indeks Nasdaq (US100), notowania poruszają się w ramach konsolidacji. Niemniej warto zauważyć, że kurs respektuje horyzontalne strefy wsparcia i oporu, które zostały oznaczone na poniższym wykresie. Aktualnie obserwujemy atak na opór przy 11915 pkt. Jeżeli dojdzie do jego wybicia, niewykluczone są wzrosty w kierunku 12000 pkt. W przeciwnym razie, pojawienie się tutaj sprzedających, może prowadzić do spadków w rejony ostatnich minimów przy 11815 pkt. 

US100 interwał M15. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót